Pirmdiena, 8.marts
17.00 Administratīvā komisija, attālināti.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis un priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš piedalīsies Finanšu ministrijas organizētajās tematiskajās diskusijās par darbības programmas 2021.–2027. gadam un Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna projektiem, attālināti tiešsaistē.

Liepājas pilsētas domes vadības attālinātās iknedēļas tikšanās ar savu pārvaldīto nozaru iestāžu vadītājiem.

Turpinās Radošuma nedēļa “Nākotnes Liepāja” Liepājas skolās un bērnudārzos.

Liepājas pašvaldības administrācija līdz 19.martam izsludinājusi nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu 2021. gadā.

Liepājas pašvaldība līdz 16.martam rīko sabiedrisko apspriešanu par Peldu ielas, posmā no Hika ielas līdz Kūrmājas prospektam, pārdēvēšanu par Miķeļa Valtera ielu.

Līdz 20. aprīlim turpinās lokālplānojuma 1. redakcijas, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, publiskā apspriešana, kā arī lokālplānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta, kas groza  pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, publiskā apspriešana. Vairāk: pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī lokālplānojuma izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv.

Otrdiena, 9.marts

9.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti.

15.00 Vides komisija, attālināti.

15.00 Izglītības komisija, attālināti.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē.

No 9. līdz 12.martam Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs tiešsaistē piedalīsies starptautiskajā tūrisma izstādē “ITB Berlin NOW”.

Trešdiena, 10.marts

12.00 Direktoru vietnieku mācību darbā seminārs, tiešsaistē.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti.

14.00 Zemes komisija, attālināti.

15.00 Iekļaujošās izglītības atbalsta metodiskās jomas profesionālās sarunas, tiešsaistē.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti.

Liepājas domes priekšsēdētāja padomniece starptautisko attiecību jautājumos Nataļja Vecvagare piedalīsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru sanāksmē ar Ukrainas vēstniecību Latvijā un sadarbības pilsētām.

Ceturtdiena, 11.marts

10.30 Pilsētas attīstības komiteja, tiešsaistē.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, tiešsaistē.
                                                                               
13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, tiešsaistē.

14.00 Finanšu komiteja, tiešsaistē.

14.00 Sociālais dienests attālināti tiešsaistē rīkos atvērto durvju dienu izglītības iestāžu vadītājiem, lai iepazīstinātu ar savu darbu un pārrunātu sadarbības iespējas, sniedzot kopīgu atbalstu ģimenēm ar bērniem Covid-19 pandēmijas ārkārtējās situācijas laikā. Pasākums notiek, sagaidot Sociālā darba dienu, kuru visa pasaulē atzīmē 16.martā.   

15.00 Seminārs pilsētas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, tiešsaistē.

16.00 Dzīvokļu komisija, attālināti.

Piektdiena, 12.marts
11.00 Skolu direktoru sanāksme, tiešsaistē.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Ja būs piemēroti laika apstākļi, notiks koku vainagu veidošana.
5. Būvprojektam “Roņu ielas pārbūve, Liepājā” ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
6. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Būvdarbu laikā līdz 2021. gada augustam būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
7. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā.
8. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ietves un veloceļa izbūves darbu objektā – 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi “Lauvas sirds”.
9. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts Tosmares ielas brauktuves pārbūves teritorijā - no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Ir satiksmes ierobežojumi.
10. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ielas pārbūves objektā – L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
11. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies estrādes “Pūt, vējiņi!” pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
13. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
14. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
15. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.
16. Turpināsies Baseina ielas pārbūve no Tirgus līdz Raiņa ielai. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
17. Turpināsies pirmie pavasara darbi apstādījumos – ziemciešu, graudzāļu, rožu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšana, skuju noņemšana, kaltušo stiebru un zaru apgriešana, zaļo un sadzīves atkritumu savākšana, zemes līdzināšana, mulčas klājuma atjaunošana un citi darbi.
18. Raiņa parkā turpināsies elektroapgādes pieslēguma izbūve.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa