Pirmdiena, 1.marts
17.00  Administratīvā komisija, tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē dalīsies pieredzē ar Neatkarīgo izglītības biedru par izglītības nozares līdzšinējo un nākotnes attīstību, t. sk., par izglītības nozares speciālistu gatavību vakcinēties.

Liepājas pilsētas domes vadības attālinātās iknedēļas tikšanās ar savu pārvaldīto nozaru iestāžu vadītājiem.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija no 1. līdz 19.martam izsludina nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu 2021. gadā.

Liepājas pašvaldība līdz 16.martam rīko sabiedrisko apspriešanu par Peldu ielas, posmā no Hika ielas līdz Kūrmājas prospektam, pārdēvēšanu par Miķeļa Valtera ielu.

Liepājas pašvaldības administrācija no 1.marta sāks pieņemt iesniegumus atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 2021. gada tirdzniecības sezonai Liepājas pilsētā.

Otrdiena, 2.marts
12.00 Pedagogu, karjeras konsultantu tiešsaistes seminārs.

15.00 Profesionālās sarunas par Zinātniski pētniecisko darbu reģionālo konferenci, tiešsaistē.

Trešdiena, 3.marts
13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniski.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja valdes locekle Inta Šoriņa un tūrisma attīstības speciāliste Agita Vucena tiksies ar Liepājas apkārtnes novadu tūrisma pārstāvjiem, tiešsaistē.

Ceturtdiena, 4.marts
13.00 Skolu pašpārvalžu jauniešu un koordinatoru mācību cikla “Pašpārvald(es) RESTARTS” ievadseminārs, tiešsaistē.

15.30 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

Piektdiena, 5.marts
9.00 Transporta infrastruktūras komisija, attālināti.

10.00 Zinātniski pētniecisko darbu reģionālā konference, tiešsaiste.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē tiksies ar  Īrijas pagaidu pilnvaroto lietvedi Greiemu Hārtnetu (Graham Hartnett).

Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja tūrisma attīstības speciāliste Agita Vucena piedalīsies seminārā "Ievads Open street map kartes labošanā".

Sestdiena, 6.marts
Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis dosies godināt pulkvedi Oskaru Kalpaku, noliekot ziedus Ziemeļu kapsētas piemiņas vietā.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi

1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Ja būs piemēroti laika apstākļi, notiks koku vainagu veidošana.
5. Būvprojektam “Roņu ielas pārbūve, Liepājā” ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
6. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Būvdarbu laikā līdz 2021. gada augustam būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
7. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā.
8. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ietves un veloceļa izbūves darbu objektā – 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi “Lauvas sirds”.
9. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts Tosmares ielas brauktuves pārbūves teritorijā - no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Ir satiksmes ierobežojumi.
10. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ielas pārbūves objektā – L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
11. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies estrādes “Pūt, vējiņi!” pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
13. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
14. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
15. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.
16. Turpināsies Baseina ielas pārbūve no Tirgus līdz Raiņa ielai. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
17. Ja laikapstākļi atļaus, notiks grants ielu seguma planēšana.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.