Pirmdiena, 15.februāris
17.00 Administratīvā komisija, tiešsaistē.

Liepājas pilsētas domes vadības attālinātās iknedēļas tikšanās ar savu pārvaldīto nozaru iestāžu vadītājiem.

Turpinās Karjeras dienas, kur jauniešiem iespēja ēnot profesijas. Plašāk: https://www.liepaja.lv/enu-diena-liepaja-notiks-attalinati/

Otrdiena, 16.februāris

15.00 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš tiksies ar Latvijas vēstnieku Moldovā Uldi Mikutu, attālināti tiešsaistē.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, tiešsaistē.

Trešdiena, 17.februāris
13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

14.00 Sociālo pedagogu apvienības seminārs, tiešsaiste.

16.00 Licencēšanas komisija, tiešsaistē.               

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies LLPA biedru kopsapulcē.

Ceturtdiena, 18.februāris

12.00 Liepājas pilsētas domes sēde, tiešsaistē.

13.00 Profesionālās sarunas projekta “PuMPuRS” koordinatoriem, tiešsaistē.

15.30 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies ar prezentāciju pasākumā – tiešsaistes diskusijā "Mācītspēks".

Piektdiena, 19.februāris
11.00 Skolu direktoru sanāksme tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē organizē tikšanos ar Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks koku vainagu veidošana.
5. Būvprojektam “Roņu ielas pārbūve, Liepājā” ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
6. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Būvdarbu laikā līdz 2021. gada augustam būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
7. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā.
8. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ietves un veloceļa izbūves darbu objektā – 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi “Lauvas sirds”.
9. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts Tosmares ielas brauktuves pārbūves teritorijā - no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Ir satiksmes ierobežojumi.
10. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ielas pārbūves objektā – L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
11. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies estrādes “Pūt, vējiņi!” pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
13. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
14. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
15. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.