Pirmdiena, 18.janvāris
17.00 Administratīvā komisija, attālināti tiešsaistē.

18. un 20.janvārī plkst. 13.00 Seminārs "Sadarbības prasmes caur trīs galvenajām darbībām: sarunāšanās, saprašanās, kopdarbība" projekta "Skolotāja piezīmes" ietvaros.

Liepājas pilsētas domes vadības attālinātās iknedēļas tikšanās ar savu pārvaldīto nozaru iestāžu vadītājiem.

Otrdiena, 19.janvāris
14.00 Kursi pedagogiem karjeras konsultantiem un direktoru vietniekiem audzināšanas darbā "Jauniešu motivācijas paaugstināšanas metodes un efektīvas komunikācijas veidošana ar jauno digitālo paaudzi", tiešsaistē.

15.00 Vides komisijas sēde, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis attālināti tiešsaistē piedalīsies Kultūras ministrijas koordinētajā darba grupas sanāksmē, kurā tiek izstrādi nacionālas nozīmes reģionālo profesionālo teātru pārvaldības un finansēšanas modeļi.

Trešdiena, 20.janvāris
10.00 Sociālā dienesta pārstāvju tiešsaistes tikšanās ar jauniešu biedrības You+ vadītājiem, lai izvērtētu jauniešu mentoru pilotprojekta gaitu un pirmo trīs mēnešu rezultātus.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas valsts 1. ģimnāzijas zālē.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības Tautsaimniecības komitejas sēdē.

Ceturtdiena, 21.janvāris

12.00 Domes sēde, attālināti tiešsaistē.

15.00 Profesionālās sarunas projekta "Pumpurs" atbildīgajiem par projektu, tiešsaistē.

15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

Piektdiena, 22.janvāris
13.30 Liepājas skolu direktoru sanāksme, attālināti tiešsaistē.

14.00 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš attālināti tiešsaistē piedalīsies Eiropas Reģionu komitejas Ekonomikas politikas komisijas (ECON) 5. sēdē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies LLPA biedru sanāksmē, kurā notiks biedru tikšanās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks koku vainagu veidošana.
5. Būvprojektam "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
6. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Būvdarbu laikā līdz 2021. gada augustam būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
7. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā.
8. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ietves un veloceļa izbūves darbu objektā – 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
9. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts Tosmares ielas brauktuves pārbūves teritorijā - no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Ir satiksmes ierobežojumi.
10. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ielas pārbūves objektā – L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
11. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
13. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
14. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
15. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.
Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.