Pirmdiena, 30.novembris
17.00 Administratīvā komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē tiksies ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, lai pārrunātu aktualitātes.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis attālināti tiešsaistē tiksies ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi, lai pārrunātu aktualitātes.

Trūcīgie un maznodrošinātie liepājnieki valsts piešķirtās sejas maskas par brīvu joprojām var saņemt Sociālā dienesta izdales punktos pie durvīm divās pilsētas vietās: E. Veidenbauma ielā 3 un Sociālā dienesta filiālē Krūmu ielā 41/43.

Vēl līdz 30.novembrim politiski represētās personas var pieteikties svētku pabalstam Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienā.

Līdz 15. decembrim ģimenes, kuras audzina četrus vai vairāk bērnus, bērnu invalīdu, aizbildnībā esošu bērnu, var pieteikties Sociālajā dienestā Ziemassvētku pabalstam.

Otrdiena, 1.decembris

No 1. līdz 3. decembrim Zinātnes un izglītības inovāciju centrs rīkos bioloģijas un dabaszinību pedagogu profesionālās pilnveides mācības, attālināti tiešsaistē.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, Liepājas Sociālajā dienests no 1. decembra klientus apkalpos attālināti. Par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību un pakalpojumiem, iedzīvotāji aicināti konsultēties telefoniski ar dienesta darbiniekiem, kuri pieņems mutiskus iesniegumus, izvērtēs pabalstu piešķiršanu un palīdzēs atrisināt citus klienta jautājumus neklātienē, izņēmuma  gadījumā vienojoties par pieņemšanu klātienē.

Atgādinām liepājniekiem – ja nepieciešams īpašs atbalsts šajā ārkārtējā situācijā un ģimenes vai personas resursi ir izsmelti, iespējams vērsties Sociālajā dienestā un pieprasīt arī pārtikas pabalstu vai krīzes pabalstu.

Trešdiena, 2.decembris
13.00 Liepājas pilsētas mācību jomu koordinatoru profesionālās sarunas, attālināti tiešsaistē.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies LTRK Kurzemes Biznesa kluba organizētā pasākumā "Liepājas un pasaules bizness šobrīd un pēc C19".

Ceturtdiena, 3.decembris

8.10 Liepājas domes vadība informēs "Rietumu radio" klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.

15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

Piektdiena, 4.decembris
Iedzīvotājiem, kuriem no 9. novembra līdz 6. decembrim beidzies trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, tas automātiski pagarināts līdz ārkārtas situācijas beigām un vēl mēnesi pēc šī datuma.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks koku vainagu veidošana.
5. Turpināsies būvprojekta "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" īstenošana. Līdz 15. decembrim būs slēgta satiksme Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 6. Ir pabeigta Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve, Cukura ielā atjaunota satiksme, taču turpinās objekta un nepieciešamo dokumentu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā. Autovadītāji aicināti sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm!
7. Turpināsies darbi Zirgu salā – projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5. kārta".  
8. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm, jo būvdarbu laikā, līdz 2021. gada augustam,  ielā būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
9. Turpināsies grants seguma brauktuves pārbūve Jāņa Asara, Kviešu un A. Klints ielā.
10. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
11. Turpināsies ietves un veloceļa izbūves darbi 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu - gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
12. Turpinās Tosmares ielas brauktuves pārbūve no F. Grīniņa līdz Metalurga ielai.
13. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
14. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
15. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
16. Turpināsies jauna apgaismojuma kabeļu tīklu izbūve Vecās ostmalas promenādē.
17. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
18. Kopš 25. oktobra strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.