Pirmdiena, 9.novembris
9.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti tiešsaistē.

17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas ielā 48.

Krīzes vadības grupas sanāksmes sasaukšana.

Otrdiena, 10.novembris

11.00 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš attālināti piedalīsies Eiropas Reģionu komitejas Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisijas sēdē.

Liepājas domes vadība piedalīsies attīstības platformas YOU+ pasākumā "Jauno vēlētāju rokasgrāmata" izstrādē.

Trešdiena, 11.novembris

9.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē.

11.00 Publisko izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija, attālināti tiešsaistē.

12.00 Direktoru vietnieku mācību darbā seminārs, attālināti tiešsaistē.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

15.10 J.Vilnītis un A.Deksnis nodot pateicības militāro organizāciju savienībām Okupācijas muzejā (visas pateicības saņems viens militāro organizāciju savienību pārstāvis).

15.40 J.Vilnītis un A.Deksnis ierodas Ziemeļu kapos.

16.25 J.Vilnītis un A.Deksnis ierodas 14.novembra bulvārī - Pulvera pagrabā. Godina bojāgājušos karavīrus un pateicas Jurim Raķim par ieguldīto darbu piemiņas plāksnes atjaunošanā.

Sociālo darbinieku diena, kuras ietvaros Sociālā dienesta institūcijās sveiks laureātus, kas nozares speciālistu un iedzīvotāju vērtējumā saņēmuši visaugstāko novērtējumu konkursā "Gada balva sociālajā jomā". Plānotais kopējais pasākums Sociālā dienesta darbiniekiem sakarā ar ierobežojumiem šogad atcelts.

Lai Latvijas patriotiskākajā mēnesī radītu gan sev, gan līdzcilvēkiem svētku noskaņu, aicinām liepājniekus un pilsētas uzņēmumus būt radošiem un no 11. līdz 18.novembrim katru vakaru no plkst. 17.00 līdz 23.00 savos logos iedegt simbolisku gaismu – tā var būt gaiša, Latvijas karoga krāsās vai Liepājas sarkanā un zaļā. Arī pilsēta kopumā tiks izrotāta valsts svētku noformējumā – līdz 18.novembrim Rožu laukums, Jāņa Čakstes laukums, Lāčplēša dārzs un citas vietas būs sapostas tematiski un stilistiski vienotā noformējumā. Galvenais akcents būs valsts karogs un ar to saistīti motīvi.

Ceturtdiena, 12.novembris
8.10 Liepājas domes vadība informēs "Rietumu radio" klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.

10.30 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš attālināti piedalīsies paneļdiskusijā Eiropas Savienības – Austrumu partnerības Vietējo līderu forumā "Solidaritāte un sadarbība: kā būt stiprākiem kopā nākamajos gados?" Forumu organizē Latvijas Pašvaldību savienība.

12.00 Liepājas pilsētas domes sēde.

13.00 Lekcija pirmsskolas pedagogiem "Radoši izaicinājumi mācību vides iekārtošanā, lai sekmētu pašvadītu mācīšanos" projekta "Skolotāja piezīmes" ietvaros.

15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

Piektdiena, 13.novembris
10.00 Liepājas domes vadība piedalīsies pamatakmens iemūrēšanas pasākumā dzīvojamai mājai Salmu ielā 53, kas tiek būvēta ārpusģimenes aprūpē esošiem un Liepājas Bērnunamā dzīvojošiem bērniem. Māja tiek būvēta deinstitucionalizācijas projekta "Kurzeme visiem" ietvaros.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas jubilejas pasākumā.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana – ziemciešu dobju ieziemošana, zālienu pļaušana un tiks veikti citi uzturēšanas darbi.
5. Notiks jauno koku stādījumu kopšana un laistīšana un ielu malās augošo koku atvašu un zaru apzāģēšana tur, kur lapas un zari aizsedz vai traucē satiksmes ceļu zīmju pārskatāmību.
6. Turpināsies koku vainagu kopšana.
7. SIA "Fixman" pabeigs jaunu iekārtu uzstādīšanu bērnu laukumos Lāčplēša dārzā Karostā un Jūrmalas parkā.
8. Turpināsies būvprojekta "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" īstenošana. Līdz 15. decembrim būs slēgta satiksme Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu ielā 4.
9. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Līdz 9.novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
10. Turpināsies darbi Zirgu salā – projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5. kārta".  
11. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm, jo būvdarbu laikā, līdz 2021. gada augustam,  ielā būs noteikti satiksmes ierobežojumi. Būvarbu veicējs SIA "CTB".
12. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts.
13. Turpināsies grants seguma brauktuves pārbūve Jāņa Asara, Kviešu un A. Klints ielā.
14. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
15. Turpināsies ietves un veloceļa izbūves darbi 14.novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu – gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
16. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
17. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
18. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
19. Turpināsies apgaismojuma kabeļu nomaiņa M. Ķempes pieminekļa laukumā Uliha ielā 42.
20. Turpināsies jauna apgaismojuma kabeļu tīklu izbūve Rožu laukumā.
21. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
22. Kopš 25. oktobra strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.