Pirmdiena, 2.novembris
9.00 Reliģisko lietu komisijas izbraukuma sēde Svētās Trīsvienības baznīcā, kurā piedalīsies arī Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.

17.00 Administratīvā komisija, attālināti.

Līdz 15. decembrim Sociālajā dienestā notiek pieteikšanās Ziemassvētku pabalstiem daudzbērnu ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem, ģimenēm, kuras audzina bērnus invalīdus un aizbildnībā esošus bērnus.

Līdz 30.novembrim svētku pabalstiem sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienu Sociālajā dienestā var pieteikties politiski represētās personas.  

Otrdiena, 3.novembris
11.00 Izglītības iestāžu psihologu profesionālās sarunas, ZOOM platformā.
15.00 Izglītības komisija, attālināti.

Trešdiena, 4.novembris
11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija, attālināti, tiešsaistē.

13.00 Liepājas pilsētas mācību jomu koordinatoru profesionālās sarunas, ZOOM platformā.

14.00 Sociālo lietu komisija, Eduarda Veidenbauma iela 3, 315.telpā.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti, tiešsaistē

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē, ZOOM platformā.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies LLPA organizētajā sēdē, kurā tās biedriem būs tikšanās ar iekšlietu ministru, ZOOM platformā.

Ceturtdiena, 5.novembris
8.10 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš informēs "Rietumu radio" klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.

10.30 Pilsētas attīstības komiteja, attālināti, tiešsaistē.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, attālināti, tiešsaistē.

13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, attālināti, tiešsaistē.

14.00 Finanšu komiteja, attālināti, tiešsaistē.

15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti, tiešsaistē.

17.00 Teātra mākslas skolotāju profesionālās sarunas, ZOOM platformā.

Piektdiena, 6.novembris
10.00 Kursi direktoru vietniekiem izglītības jomā, mācību jomu koordinatoriem un metodiķiem par vērtēšanu, ZOOM platformā.
10.00 Kursi skolu bibliotekāriem, ZOOM platformā.

Sestdiena, 7.novembris
12.10. VI pasaules diktāts latviešu valodā. Sestdien vienlaikus Latvijā un citviet pasaulē jau sesto reizi norisināsies pasaules diktāts latviešu valodā. Aptuveni 300 vārdu garo tekstu "Pasaka par vārdu tapšanu" īpaši šim nolūkam radījis dzejnieks, publicists un tulkotājs Ilmārs Šlāpins. To Rīgā – Gaismas pilī – diktēs aktrise un runas pedagoģe Zane Daudziņa. Šoreiz diktāta rakstīšana notiks tiešsaistē. Reģistrācija diktātam www.raksti.org

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši rudens sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši rudens sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši rudens sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana – ziemciešu dobju ieziemošana, zālienu pļaušana un citi uzturēšanas darbi.
5. Notiks jauno koku stādījumu kopšana un ielu malās augošo koku atvašu un zaru apzāģēšana tur, kur lapas un zari aizsedz vai traucē satiksmes ceļu zīmju pārskatāmību.
6. Turpināsies koku vainagu kopšana.
7. Turpināsies apstādījumu atjaunošanu Brīvības ielas labajā pusē, ja brauc virzienā uz centru, posmā no krustojuma ar Meldru ielu līdz SIA "Hidrolats" iebrauktuvei.
8. SIA "Fixman" turpinās jaunu iekārtu uzstādīšanu bērnu laumumā Jūrmalas parkā.
9. Turpināsies būvprojekta "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" īstenošana. Līdz ar to līdz š.g. 15. decembrim būs slēgta satiksme Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu ielā 4. Būvprojekts paredz ielas brauktuves (0,687 km), divu krustojumu, ietvju pārbūvi/izbūvi un veloceļa izbūvi, autostāvvietu un stāvlaukuma pārbūvi, gājēju pāreju izbūvi, vides pieejamības risinājumus un labiekārtojumu, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, kā arī ielas apgaismojuma pārbūvi/izbūvi. Būvdarbu veicējs SIA "A–Land".
10. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Autovadītāji aicināti sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm! Projekta īstenošanas termiņš – 2021. gada 29. decembris. Būvdarbus veic SIA "CTB".
11. Turpināsies darbi Zirgu salā – projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta". Darbu veicējs SIA "CTB" izbūvē asfaltētu celiņu, kas būs piemērots velosatiksmei un skrituļošanai, kā arī skeitparka laukumu un veic teritorijas labiekārtošanu.
12. Turpināsies asfalta seguma brauktuvju bedrīšu remonts.
13. Turpināsies grants seguma brauktuves pārbūve Jāņa Asara, Kviešu ielā un A. Klints ielā.
14. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
15. Turpināsies ietves un veloceļa izbūves darbi 14. Novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu – gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
16. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Autovadītāji aicināti uzmanīgi sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm!
17. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā. Pārbūves projektu izstrādājis SIA "Livland Group" un arhitekts Mikus Lejnieks, būvdarbu veicējs – SIA "Bildberg". Darbi turpināsies līdz 2021.gada rudenim.
18. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu. Būvprojektu plānots īstenot līdz 2021. gada beigām. Būvdarbu veicējs SIA "Būvkompānija MBR".
19. Turpināsies apgaismojuma kabeļu nomaiņa M.Ķempes pieminekļa laukumā Uliha ielā 42.
20. Turpināsies jauna apgaismojuma kabeļu tīklu izbūve Rožu laukumā.
21. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Kopš 25. oktobra strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.