Pirmdiena, 19.oktobris
Ņemot vērā, ka Latvijā saslimstība ar "Covid–19" ir strauji pieaugusi un daudzviet uzliesmojumi ir bijuši saistīt tieši ar darba vidi, ievērojot Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra un epidemiologu norādījumus, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā ir izstrādāta un apstiprināta jauna kārtība apmeklētāju pieņemšanai un pašvaldības darba organizēšanai.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija ir atvērta apmeklētājiem, lai iesniegtu dokumentus un lai tiktos ar Liepājas domes deputātiem, pašvaldības administrācijas vadību un speciālistiem. Lai ierobežotu "Covid–19" izplatīšanās iespēju, noteikts, ka no 19.oktobra apmeklētājiem pašvaldības administrācijas telpās jālieto sejas un mutes aizsegs, jāveic roku dezinfekcija un jāievēro divu metru distance. Pieņemšana pie darbiniekiem notiek tikai ar iepriekšēju pierakstu Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai speciāli norādītās telpās. Pašvaldības darbiniekiem ir noteikts samazināt savstarpējo kontaktu skaitu un to ilgumu, tostarp sapulces organizējot attālināti tiešsaistē.

12.50 Bērnudārzu pedagogu profesionālās pilnveides mācības izglītības tehnoloģijās, attālināti tiešsaistē.  

17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas iela 48.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies seminārā "Kritiskā domāšana kā instruments, patiesība kā mērķis", Liepājas Latviešu biedrības namā.

Lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, visas nedēļas garumā pašvaldība organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības Liepājas mikrorajonos, ievērojot visus epidemioloģiskos nosacījumus. Uz nodarbībām nepieciešams iepriekš pierakstīties. Plašāka informācija: www.liepaja.lv/veseliba

Otrdiena, 20.oktobris
11.00 Bērnudārzu metodiķu/vadītāju vietnieku izglītības jomā sanāksme, Liepājas Izglītības pārvalde.

Liepājas domes vadība tiksies ar Dānijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Flemmingu Stenderu darba vizītes Liepājā ietvaros.

Liepājas domes vadība tiksies ar Futbola federācijas prezidentu.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies Liepājas Universitātes Senāta sēdē.

Trešdiena, 21.oktobris
11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija, attālināti tiešsaistē.

14.00 Sociālo lietu komisija, Eduarda Veidenbauma iela 3, 315. telpa.
                                                                      
14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis piedalīsies Liepājas autobusu parka padomes sēdē, Rīgā.

Ceturtdiena, 22.oktobris
8.10 Liepājas domes vadība informēs "Rietumu radio" klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.

13.00 Bērnudārzu vadītāju sanāksme, Liepājas Izglītības pārvalde.

14.00 Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis tiksies ar skolu direktoriem.

15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis tiksies ar Spānijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijā Susanu Margaritu Kamaru Angulo, kura Liepājā ieradīsies iepazīšanās vizītē.

Piektdiena, 23.oktobris

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis tiksies ar Miķeļa Valtera tuviniekiem un piedalīsies piemiņas plāksnes nodošanā Liepājas muzejam.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana – tiks mēsloti, atjaunoti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes, izgriezti un novākti sausie zari, zāle, lapas, nobiras, rušināti, ravēti, laistīti jaunie puķu stādījumi, pļauti zālieni un veikti citi uzturēšanas darbi.
5. Turpināsies pakāpeniska vasaras puķu podu, kastu, vides objektu "Taurenis" un "Gliemezis", kā arī puķu piramīdu novākšana.
6. Notiks jauno koku stādījumu kopšana un laistīšana un ielu malās augošo koku atvašu un zaru apzāģēšana tur, kur lapas un zari aizsedz vai traucē satiksmes ceļu zīmju pārskatāmību.
7. Turpināsies koku vainagu kopšana.
8. SIA "Fixman" turpinās jaunu iekārtu uzstādīšanu bērnu laukumos Lāčplēša dārzā Karostā un Jūrmalas parkā.
9. Turpināsies būvprojekta "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" īstenošana. Līdz 15. decembrim būs slēgta satiksme Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu ielā 4.
10. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Līdz 9. novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
11. Turpināsies darbi Zirgu salā – projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5. kārta".  
12. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts.
13. Turpināsies grants seguma brauktuves pārbūve Jāņa Asara, Kviešu un A. Klints ielā.
14. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
15. Jūrmalas parkā turpināsies seguma atjaunošana pēc lietus ūdens kolektora izbūves posmā no Peldu ielas līdz Daugavas stadionam.
16. Turpināsies ietves un veloceļa izbūves darbi 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu – gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
17. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
18. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
19. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
20. Turpināsies apgaismojuma izbūve iebrauktuvē starp Mežu ielu 62 un Mežu ielu 64 un iebrauktuvē no Studentu rotas ielas līdz īpašumam Ģen.Baloža ielā 4.
21. Turpināsies apgaismojuma kabeļu nomaiņa M. Ķempes pieminekļa laukumā Uliha ielā 42.
22. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.