Pirmdiena, 21.septembris
12.40 Lekciju cikls pirmsskolas skolotājiem "Skolotāja piezīmes", attālināti tiešsaistē.

17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas iela 48.

Lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, visas nedēļas garumā pašvaldība organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības Liepājas mikrorajonos. Uz nodarbībām nepieciešams iepriekš pierakstīties. Plašāka informācija: www.liepaja.lv/veseliba/

Otrdiena, 22.septembris
9.00 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš kopā ar Liepājas Sociālā dienesta vadību tiksies ar biedrības "You+" pārstāvjiem.

10.40 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāra Ansiņa un priekšsēdētāja vietnieka stratēģiskās plānošanas jautājumos Ulda Seska.

11.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu un vadītāja vietnieku izglītības jomā sanāksme Izglītības pārvaldē.

15.00 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš tiksies ar biedrības "Jaunliepājas dzirkstele" pārstāvjiem, lai pastāstītu par pilsētas attīstības plāniem un projektiem, mikrorajonu attīstību un atvieglojumiem pensionāriem, T. Breikša ielā 45.

17.30 Lekciju cikls pirmsskolas bērnu vecākiem "Krikumiņi", attālināti tiešsaistē.

Trešdiena, 23.septembris

14.00 Sociālo lietu komisija, E. Veidenbauma ielā 3, 315. telpā.
                                                                      
14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes vadība piedalīsies Latvijas Valsts prezidenta kancelejas organizētajā pasākumā par godu Latvijas valsts un sabiedriskā darbinieka Miķeļa Valtera pārapbedīšanai Latvijā, Rīgā.

Ceturtdiena, 24.septembris
8.10 Liepājas domes vadība informēs "Rietumu radio" klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.

11.00 Skolu direktoru seminārs Izglītības pārvaldē.

12.00 Seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem, Jauniešu māja, Kungu iela 24.

14.00 Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis tiksies ar Liepājas pirmsskolas iestāžu vadītājiem, lai apspriestu šī brīža aktualitātes pirmsskolas izglītības iestādēs.

15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis tiksies ar Liepājas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem, lai apspriestu šī brīža pilsētas aktualitātes katrā jomā.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis dosies vizītē uz bērnudārzu "Pienenīte", kur Zinātnes un izglītības inovāciju centrs prezentēs jauno pilotprojekta "IT izglītības regulāra integrēšana mācību procesā"  nākotnes piedāvājumu un demonstrēs Bee–bot un WeDo 2.0 robotus.

Sestdiena, 26.septembris

26.–28.septembrī Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs uzņems tūrisma aģentus no Somijas.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi

1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana – tiks mēsloti, atjaunoti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes, izgriezti un novākti sausie zari, zāle, lapas, nobiras, rušināti, ravēti, laistīti jaunie puķu stādījumi, pļauti zālieni un veikti citi uzturēšanas darbi.
5. Notiks jauno koku stādījumu kopšana un laistīšana un ielu malās augošo koku atvašu un zaru apzāģēšana tur, kur lapas un zari aizsedz vai traucē satiksmes ceļu zīmju pārskatāmību.
6. Notiks pludmales inventāra demontēšana un aizvešana un novietošana noliktavā līdz nākamā gada pludmales sezonai.
7. SIA "Fixman" turpinās jaunu iekārtu uzstādīšanu bērnu laukumos Lāčplēša dārzā Karostā un Jūrmalas parkā.
8. Turpināsies E. Rimbenieka piemiņas vietas labiekārtošana.
9. Turpināsies būvprojekta "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" īstenošana. Līdz 15.decembrim būs slēgta satiksme Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu ielā 4.
10. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Līdz 9.novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
11. Turpināsies darbi Zirgu salā – projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta".  
12. O. Kalpaka ielas posmā no Siļķu līdz Šķēdes ielai turpināsies gājēju pāreju pārbūve – uz pārejām tiks ierīkots speciālais apgaismojums un labiekārtotas pieejas tām.
13. Turpināsies Ventspils ielas ietves atjaunošana posmā no Namdaru ielas līdz Užavas ielai – līdz ar to notiks iepriekšējos gados uzsāktā šīs ielas ietves atjaunošana.
14. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts.
15. Ja būs piemēroti laika apstākļi, uzņēmums "Latvijas autoceļu uzturētājs" veiks grants ielu seguma planēšanu.
16. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
17. Jūrmalas parkā turpināsies lietus ūdens kolektora izbūve posmā no Peldu ielas līdz "Daugavas" stadionam, līdz ar to būs slēgti atsevišķi gājēju celiņa posmi.
18. Turpināsies lietus kanalizācijas kolektora būvniecības darbi O. Kalpaka ielas posmā no Raiņa ielas līdz Ostas ielai, līdz ar to ikvienam ir jārēķinās ar satiksmes neērtībām posmā no Raiņa ielas pārbrauktuves līdz Flotes ielai.
19. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
20. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
21. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.