Pirmdiena, 2.marts

9.00 Reliģisko lietu komisija, Liepājas dome, 226. telpa.

14.00 Liepājas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.

17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas iela 48.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš Briselē piedalīsies Eiropas Reģionu komitejas 2. ECON komisijas sanāksmē.

Latviešu valodas 4. klases skolas olimpiāde (mazākumtautību skolās).

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.–7., 10. klasēm.

Noslēdzas projektu iesniegšana bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā.

Otrdiena, 3.marts

9.30 Apstādījumu uzraudzības komisijas izbraukuma sēde.

15.00 Transporta infrastruktūras komisija, Liepājas dome, 226. telpa.

10.40 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša, priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāra Ansiņa, vietnieka kultūras un sporta jautājumos Ata Dekšņa un vietnieka stratēģiskās plānošanas jautājumos Ulda Seska.

11.00 Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes tematiskā darba grupa "Mobilitāte", Liepājas Latviešu biedrības nama plānošanas telpās.

Diagnosticējošs darbs valsts valodā 3. klasēm.

Pirmseksāmena darbs 12. klasēm matemātikā.

Seminārs bibliotekāriem "Kompetenču pieeja šodien un rīt".

Trešdiena, 4.marts

8.30 Sociālo lietu komisija, E. Veidenbauma iela 3, 311. telpa.

9.00 Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija, Liepājas dome, 226. telpa.

14.00 Iepirkumu komisija, Liepājas dome 207. telpa.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Liepājas dome, 112. telpa.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas sanāksmē Rīgā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks Rīgā tiksies ar valdību un Saeimu veidojošo partiju pārstāvjiem.

Vokālais mūzikas konkurss "Balsis 2020" Kurzemē.

Ceturtdiena, 5.marts

13.30 Karostas pensionāru dienas centrā notiks informatīvs pasākums senioriem par šogad ieviestajām izmaiņām sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā, kurā piedalīsies Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļas vadītāja Dace Lagzdiņa un Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja Sigita Vītola.

16.00 Dzīvokļu komisija, Zivju iela 11/13.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis tiksies ar skolu direktoriem.

Diagnosticējošs darbs dabaszinības 6. klasēm.

Pirmseksāmena darbs 9. klasēm.

Joku stāstīšanas konkurss „Anekdošu virpulis" Lejaskurzemes kārta.

Piektdiena, 6.marts

15.00 Liepājas domes vadība apmeklēs pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākumu Liepājas Ziemeļu kapsētā.

Liepājas pilsētas, Aizputes, Pāvilostas un Grobiņas novadu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu obligātā repertuāra pārbaudes skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētku lielkoncertam "Saule vija zelta rotu".

Sestdiena, 7.marts

Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš Rīgā "Cits bazārs". Piedalās sešas Liepājas skolas.

Liepājas domes vadība apmeklēs 28. Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivāla atklāšanu.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies koku vainagu kopšana, nokaltušo koku ciršana un citi nepieciešamie ziemas apstākļiem atbilstošie darbi pilsētas parkos, skvēros, laukumos un ielās.
5. Peldu ielas posma pārbūves objektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, darbi atsāksies nākamajā pavasarī. Šīs ielas posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam līdz 2020. gada 31. jūlijam būs slēgta satiksme. Autovadītāji un citi satiksmes dalībnieki aicināti sekot līdzi ceļa zīmēm un citai informācijai! Būvdarbus veic SIA "A–Land".
6. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Autovadītāji aicināti uzmanīgi sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm!
7. Turpināsies Dabas mājas izveide Zirgu salā. Darbus veic SIA "Kurzemes būvserviss".
8. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Galvenais būvuzņēmējs – a/s UPB.
9. Turpināsies ēkas Dārza ielā 4/8 daļas pārbūve biroja vajadzībām.
10. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963 vai sūtīt ziņu, izmantojot aplikāciju WhatsApp.
Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv. 
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa