Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde darbas kārtība ceturtdien, 21.jūljā, pulksten 12.

1. Par grozījumiem 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.80 "Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna  2017–.2020.gadam saskaņošanu". G. Ansiņš
2. Par grozījumiem 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu". D. Bluķe
3. Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās. H. Valcis
4. Par pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. G. Ansiņš
5. Par atļauju Gunāram Ansiņam savienot amatus. U. Sesks
6. Par atļauju Uldim Seskam savienot amatus. G. Ansiņš
7. Par lēmumu precizēšanu. M. Šveiduks
8. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājā. U. Hmieļevskis
9. Par zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. A. Deksnis
10. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80–24 atsavināšanu. A. Deksnis
11. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Egļu ielā 34, Liepājā, cenas apstiprināšanu. L. Rjazanova

Priekšsēdētājs G. Ansiņš