Liepājas pilsētas domes, komiteju un komisiju sēdes laikā no 11. līdz 15.maijam

12.maijs
15.00 Izglītības komisija, attālināti tiešsaistē.

13.maijs
13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Ausekļa ielā 9.
14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.
16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

14.maijs
10.30 Pilsētas attīstības komiteja, attālināti tiešsaistē.
12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, attālināti tiešsaistē.
13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, attālināti tiešsaistē.
14.00 Finanšu komiteja, attālināti tiešsaistē.
16.00 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes un iestāžu notikumu plāns laikā no 11. līdz 15.maijam

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, ar mērķi šajā laikā ierobežot "Covid-19" izplatību, Liepājas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ir noteikti vairāki ierobežojumi klientu pieņemšanai klātienē. Plašāk par iestāžu darba režīmu laikā skatīt šeit.

Ārkārtējās situācijas laikā katru dienu plkst. 14.00 notiek Liepājas pašvaldības Krīzes vadības grupas sanāksme.

11.maijā Liepājas domes vadības un izpilddirekcijas sanāksme, kurā tiks lemts par precīzāku pašvaldības iestāžu turpmāko darbību un klātienes procesu atsākšanas datumiem, kā arī āra trenažieru, bērnu laukumu, citu sporta infrastruktūras atribūtu lietošanu un ikdienas sporta aktivitāšu nodrošināšanu.

12.maijā Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša un izglītības jomas pārstāvju savstarpējā videokonference.

12.maijā elektroniski Izglītības pārvaldē jāiesniedz mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plāns 2020./2021. mācību gadam.

No 12.maija apmeklētājus klātienē pieņems Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs.

No 12.maija plānots apmeklētājiem atvērt Liepājas muzejus un bibliotēkas.

No 13.maija tiks atvērtas visas Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes un J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas pirmskolas sagatavošanas grupas.

13.maijā plkst. 11.00 seminārs vispārizglītojošo skolu direktoriem attālināti tiešsaistē.

14.maijā plkst. 10.00 seminārs vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, kuri atbildīgi par eksāmenu norisi attālināti tiešsaistē.

14.maijā plkst. 12.00 "Latviešu valoda lietpratībai" pedagogu profesionālās sarunas attālināti tiešsaistē.

Saistībā ar valdības lēmumiem Kultūras un Sporta pārvalžu vadība ar pārējo iestāžu atbildīgajiem speciālistiem veic esošās situācijas izvērtējamu, pārskata pārcelto aktivitāšu un turpmāk paredzēto pasākumu plānus.

Turpinās darbs pie Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes. Atgādinām, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus attīstības programmas izstrādei var joprojām izteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu: attistiba@liepaja.lv.

Saistībā ar situāciju valstī un Ministru kabineta pieņemtajiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem, Attīstības pārvalde apkopo vispārējo informāciju un nepieciešamības gadījumā var sniegt konsultācijas vietējiem uzņēmējiem par aktuālajiem ekonomikas jautājumiem. Konsultācijām ar Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldi zvanīt pa tālruni: 63 4047 26 vai rakstīt: arnis.vitols@liepaja.lv. Konsultācijām ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi zvanīt pa tālruni: 29 440 526 vai rakstīt: uldis.hmielevskis@lsez.lv.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi

1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies jauniestādīto koku kopšana.
5. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana – tiks mēsloti, atjaunoti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes, izgriezti un novākti sausie zari, novākta pērnā zāle, lapas, nobiras, rušināti, ravēti, laistīti jaunie puķu stādījumi un veikti citi darbi.
6. Jūrmalas parkā, uz gājēju takas, kas ved uz pieminekli bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem, sāksies graudzāļu, ziemciešu un vasaras puķu stādījumi, kā to paredz jaunā Liepājas pilsētas apstādījumu koncepcija 2020.–2024. gadam. Saskaņā ar koncepciju jauna puķu dobe tiks izveidota arī aplī Zirgu salā un aplī Cukura un Pulvera ielas krustojumā.
7. Turpināsies pludmales sagatavošana vasaras sezonai un pludmales inventāra sagatavošana un izvietošana liedagā.
8. Peldu ielas posma pārbūves objektā turpināsies būvdarbi. Šīs ielas posms no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam līdz 31. jūlijam ir slēgts satiksmei.
9. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Cukura ielā, posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, no 1. aprīļa līdz 15. novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
10. Turpināsies Dorupes ielas pārbūves darbi. Dorupes ielā atjaunos bojāto asfalta segumu un izbūvēs jaunu asfalta segumu līdz šim grantētajā posmā līdz Zirņu ielai, kā arī izbūvēs lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Līdz jūlijam ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
11. Turpināsies būvdarbi Pērkones ielas galā – šeit daļēji atjaunos esošās autostāvvietas segumu, sakārtos satiksmes organizāciju un izbrauktuvē uz pludmali izbūvēs cieto segumu un nostiprinās kāpu nogāzes, lai mazinātu smilšu pārpūšanu. Ikviens aicināts ievērot transporta un gājēju kustības ierobežojumus, brīdinājuma zīmes un citas norādes vai signālus! Līdz jūnija vidum gājēju kustība uz un no pludmales pa Pērkones ielas izeju atsevišķos brīžos būs aizliegta.
12. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts – darbi plānoti Katoļu, Peldu, Kungu un Lielā ielā, kā arī Lībiešu, Viestura un Flotes ielā.
13. Turpināsies ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
14. Turpināsies betona bruģa seguma atjaunošana uz ietvēm pilsētas centrā.
15. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
16. Turpināsies iekškvartālu ielu atjaunošana Laumas mikrorajonā Žagatu ielā un Tosmarē Viršu ielā.
17. Turpināsies asfalta seguma atjaunošana Imantas ielā no Britu flotes līdz Turaidas ielai, Pulkveža Brieža ielā no Turaidas līdz Virsaiša ielai un Invalīdu ielā no Turaidas ielas līdz Karostas cietumam.
18. Laivu ielā turpināsies sadzīves kanalizācijas izbūves darbi, kas ir priekšdarbi plānotajai ielas pārbūvei.
19. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
20. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana.
21. Turpināsies ēkas Dārza ielā 4/8 daļas pārbūve biroja vajadzībām.
22. Turpināsies Glābšanas stacijas torņa atjaunošana.
23. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963 vai sūtīt ziņu, izmantojot aplikāciju WhatsApp.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa