Pirmdiena, 6.decembris
17.00 Administratīvā komisija, attālināti.

No 6.decembra visās Liepājas publiskajās bibliotēkās skatāmas Ziemassvētku tematikai veltītas literatūras izstādes.

Līdz 15.decembrim Liepājā deklarētās ģimenes, kuras audzina četrus vai vairāk bērnus, bērnu invalīdu un aizbildnībā esošu bērnu, var pieteikties Ziemassvētku pabalstam, nogādājot iesniegumu Sociālajā dienestā.

Otrdiena, 7.decembris
11.00 Seminārs par IT prasmēm pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem, vadītāju vietniekiem, tiešsaistē.

15.00 Izglītības komisija, tiešsaistē.

15.00 Seminārs sporta skolotājiem "Skolēnu veselībai nepieciešamās slodzes apjoma izvērtēšanas, piemērošanas un analizēšanas metodes", Liepājas Olimpiskajā centrā.

15.00 Seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem, tiešsaistē.

18.00 Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas publiskās apspriešanas sapulce par tēmu "Pārvaldības un pakalpojumu sistēma". Apspriešanu varēs skatīt tiešraidē Liepājas pilsētas Facebook lapā @liepajalv. Vairāk: https://www.liepaja.lv/liepajas-un-dienvidkurzemes-novada-attistibas-programmas-nodotas-publiskajai-apspriesanai/

Trešdiena, 8.decembris
10.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš attālināti piedalīsies Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē, kur paredzēta tikšanās ar Labklājības ministru Gati Eglīti.

13.00 Liepājas pilsētas Mācību jomu koordinatoru un metodiķu profesionālā pilnveide, tiešsaistē.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

14.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti rakstveidā.

16.00 Sabiedrības veselības komisija, attālināti.

17.00 Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijai, 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, attālināti, izmantojot Zoom platformu. Sarunai tiešsaistē varēs sekot līdzi Liepājas pilsētas Facebook kontā @liepaja.lv. Lokālplānojuma publiskā apspriešana turpināsies līdz nākamā gada 2. janvārim.
Lai piedalītos sanāksmē Zoom, ir nepieciešams iepriekš reģistrēties: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmgK7olpq1mVEe3_TBaNz1-py6u7AQpd_3l04Xv1khKJKOCg/viewform .

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Ata Dekšņa dalība PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" akreditācijas ekspertu komisijā kā konventa loceklim.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniskā saziņa.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs piedalīsies Ziemeļvalstu tūrisma asociācijas (Nordic Tourism Collective) vebinārā.

Ceturtdiena, 9.decembris
9.30 Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs piedalīsies Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes Mārketinga un produktu attīstības apakšgrupas sēdē.

10.30 Pilsētas attīstības komiteja, tiešsaistē.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, attālināti, tiešsaistē.
                                        
13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, tiešsaistē.

14.00 Finanšu komiteja, tiešsaistē.

14.00 Seminārs "Noderīgi padomi pasākumu rīkošanā: kā radīt notikumu par prieku sev un citiem?" Savā plašajā pieredzē dalīsies sarunu festivāla "Lampa" direktore Ieva Morica un programmas kuratore Egita Prāma. Seminārs notiks Liepājas Latviešu biedrības namā. Pieteikšanās forma: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/amcrSkV2cWhmM244WXhLd0ZvdnUxdz09/

16.00 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

18.00 Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas publiskās apspriešanas sapulce par tēmu "Kultūrvide, tūrisms un sports". Apspriešanu varēs skatīt tiešraidē Liepājas pilsētas Facebook lapā @liepajalv. Vairāk: https://www.liepaja.lv/liepajas-un-dienvidkurzemes-novada-attistibas-programmas-nodotas-publiskajai-apspriesanai/

Sestdiena, 11.decembris
11. un 12.decembrī un 18. un 19.decembrī no pulksten 12.00 līdz 16.00 Rožu laukumā skanēs iemīļotas Ziemassvētku dziesmas un bērniem būs iespēja aprunāties ar Liepājas galveno egli.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumi ārkārtējās situācijas laikā

Lai izpildītu Ministru kabineta ārkārtējās situācijas laikā pieņemtos noteikumus, lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotājiem būtiski nepieciešamos Liepājas pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt un sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē jeb "zaļajā režīmā". Tāpat katrā nozarē ieviesti vēl citi papildu drošības pasākumi.
Plašāk: https://www.liepaja.lv/liepajas-valstspilsetas-pasvaldiba-pakalpojumus-klatiene-sniegs-tikai-zalaja-rezima/

Vakcinācija pret "Covid–19" Liepājā

Lai iedzīvotāji varētu pasargāt sevi no simptomātiskas saslimšanas ar Covid-19, Liepājā vairākās vietās tiek nodrošināta iespēja vakcinēties pret Covid-19. Informācija reizi nedēļā tiek atjaunota pašvaldības mājaslapā: https://www.liepaja.lv/informacija-liepajniekiem-par-vakcinesanos/

Aktuālākā informācija par "Covid–19"

Apkopota informācija par svarīgāko Covid-19 izplatības ierobežošanā, testa veikšanas iespējas Liepājā, kā ari izstrādātie informatīvie materiāli vienkopus skatāmi pašvaldības mājaslapā: https://www.liepaja.lv/pasarga-sevi-no-koronavirusa-covid-19/

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks nolauzto vai bīstamo koku un zaru zāģēšana.
5. Grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.
6. Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūves objektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm.
7. Liepājas centrālās pludmales izejas aiz koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūves objektā un izejas pārbūves objektā Kūrmājas prospekta galā, kā arī pie Centrālās glābšanas stacijas ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi atsāksies nākamā gada pavasarī.
8. Turpināsies koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
9. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
10. Turpinās Kārļa Zāles laukuma pārbūves darbi. Būvdarbu zonā ir ierobežota satiksme, sašaurinot ceļa braucamo daļu visā K. Zāles laukuma garumā.
11. Ietves izbūves objektos Atmodas bulvārī, posmā Katedrāles līdz Piestātnes ielai , un Dzērves ielā no Lauku līdz Salmu ielai ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi atsāksies nākamajā pavasarī.
12. Ietvju izbūvei Imantas ielā, no Neatkarības rotas ielas līdz Turaidas ielai un Vaiņodes ielā no Ganību līdz Rojas ielai, ir pabeigta un notiek dokumentu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā.
13. Gājēju celiņa izbūves objektā Jūrmalas parkā, starp stadionu "Daugava" un palīgstadionu virzienā uz jaunbūvēto kafejnīcas ēku ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.
14. Turpināsies apgaismojuma izbūve O. Kalpaka ielā un atsevišķas ietves posmam no Pulvera ielas līdz O. Kalpaka tiltam, kā arī apgaismojuma izbūve Rudbāržu ielā, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai.
15. Sāksies apgaismojuma pārbūve Fēniksa ielas posmā no Jaunās ielas līdz Fēniksa ielai 4. Šeit izbūvēs kabeļu līniju 129 metru garumā, uzstādīs četrus gaismekļus un ierīkos vienu sadali.
16. Turpināsies gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Rīgas, Jelgavas un Autoru ielas krustojumā.
17. Turpināsies gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Dzintaru un Klaipēdas ielas krustojumā.
18. Turpināsies gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Radio ielā.
19. Turpināsies gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Vītolu ielas un Toma ielas krustojumā.
20. Turpināsies gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Zivju ielā pretī Rožu laukumam un Zivju ielas un Andreja Pumpura ielas krustojumā.
21. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
22. Strādā Ziemas dienests.
23. Notiks koku vainagu veidošana/kopšana Peldu un Dzintaru ielā.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:
• informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
• izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
• iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
• saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.