Pirmdiena, 17.janvāris
17.00 Administratīvā komisija, attālināti.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis 17.janvārī atrodas atvaļinājumā.

No 17. līdz 31.janvārim izsludināts kultūras projektu konkurss, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētai nozīmīgu, unikālu un tradicionālu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras un mākslas nozarēs. Projektu var iesniegt, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu vietnē: www.kulturasprojektukonkurss.lv .

Līdz 26.janvārim var iesniegt pieteikumus apbalvojumam “Liepājas Kultūras balva 2021”, aizpildot anketu vietnē: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/MUhvNjQxbm4xL3FyUTd0bmZoU054QT09/

Līdz 29.janvārim var ieteikt pretendentus Liepājas pilsētas apbalvojumam “Goda un Gada liepājnieks 2021”, aizpildot anketu vietnē: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/T3ZzdVorcjBVcDhPTjVtMHZjTFpOQT09/

Līdz 31.janvārim izsludināta pieteikšanās sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursam. Pieteikšanās vietnē: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/L3RGZ2xVMjhqU2VWS095OU1YSXdRQT09/

Otrdiena, 18.janvāris
18.00 Tiešsaistes seminārs vecākiem “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīga profesionāļa tapšanas procesā”, lektore Inta Lemešonoka.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs prezentēs Liepāju Krievijas tūrisma aģentūrām, operatoriem un medijiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas darbā grupā "Liepājas Universitātes integrācijai zinātnes universitātes ekosistēmā".

Trešdiena, 19.janvāris
13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniski.

Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Dienvikurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols tiksies ar Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 komandu, lai apspriestu projekta gaitu un aktuālo statusu.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis vadīs ekspertu komisiju, kas izvērtēs "Gada balvas zinātnē" pretendentu pieteikumus.

Līdz 19.janvārim notiek publiskā apspriešana, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par 17 koku ciršanu O. Kalpaka ielā sakarā ar ielas posma pārbūves ieceri. Publiskās apspriešanas anketu var aizpildīt elektroniski vietnē https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/eklIaFNuU0x3d3BscEVwU3RKSDhoUT09/

Ceturtdiena, 20.janvāris
10.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti.

12.00 Domes sēde, tiešsaistē.

13.00 PII vadītāju informatīvais seminārs, tiešsaistē.

15.00 Atbalsta jomas speciālistu sanāksme "Ko varētu darīt citādāk?". Peldu iela 5, 3. stāvs. Nepieciešams sadarbspējīgs sertifikāts.

15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti.

18.00 Domes vadība piedalīsies barikāžu atceres pasākumā Liepājas muzejā.

Piektdiena, 21.janvāris
Liepājā vizītē ieradīsies Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Indriksone, kura tiksies ar domes vadību, lai pārrunātu aktualitātes.

Sestdiena, 22.janvāris

Pēc Kauņas pašvaldības uzaicinājuma Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Kauņas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2022. atklāšanas pasākumā.


Liepājas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumi ārkārtējās situācijas laikā

Lai izpildītu Ministru kabineta ārkārtējās situācijas laikā pieņemtos noteikumus, lai ierobežotu koronavīrusa "Covid-19" izplatību, ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotājiem būtiski nepieciešamos Liepājas pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt un sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē jeb “zaļajā režīmā”. Tāpat katrā nozarē ieviesti vēl citi papildu drošības pasākumi. Plašāk: https://www.liepaja.lv/liepajas-valstspilsetas-pasvaldiba-pakalpojumus-klatiene-sniegs-tikai-zalaja-rezima/

Vakcinācija pret "Covid-19" Liepājā

Lai iedzīvotāji varētu pasargāt sevi no simptomātiskas saslimšanas ar "Covid-19", Liepājā vairākās vietās tiek nodrošināta iespēja vakcinēties pret "Covid-19". Informācija reizi nedēļā tiek atjaunota pašvaldības mājaslapā: https://www.liepaja.lv/informacija-liepajniekiem-par-vakcinesanos/

Aktuālākā informācija par "Covid-19"

Apkopota informācija par svarīgāko "Covid-19" izplatības ierobežošanā, testa veikšanas iespējas Liepājā, kā ari izstrādātie informatīvie materiāli vienkopus skatāmi pašvaldības mājaslapā: https://www.liepaja.lv/pasarga-sevi-no-koronavirusa-covid-19/

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Strādā Ziemas dienests.
2. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Sakarā ar pludmales izeju pārbūvi un labiekārtošanu ir noteikti satiksmes ierobežojumi Jūrmalas parka veloceļa posmos no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai.
5. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
6. Ja laika apstākļi atļaus, notiks nolauzto vai bīstamo koku un zaru zāģēšana.
7. Ja laika apstākļi atļaus, turpināsies koku vainagu veidošana/kopšana Dzintaru ielā.
8. Grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.
9. Ietves izbūves objektos Atmodas bulvārī, posmā Katedrāles līdz Piestātnes ielai , un Dzērves ielā no Lauku līdz Salmu ielai ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.
10. Ietvju izbūve Imantas ielā no Neatkarības rotas ielas līdz Turaidas ielai un Vaiņodes ielā no Ganību līdz Rojas ielai ir pabeigta un notiek dokumentu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā.
11. Gājēju celiņa izbūves objektā Jūrmalas parkā, starp stadionu “Daugava” un palīgstadionu virzienā uz jaunbūvēto kafejnīcas ēku ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.
12. Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūves objektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm.
13. Liepājas centrālās pludmales izejas aiz koncertestrādes “Pūt, vējiņi!” pārbūves objektā un izejas pārbūves objektā Kūrmājas prospekta galā, kā arī pie Centrālās glābšanas stacijas ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.
14. Turpināsies Kārļa Zāles laukuma pārbūves darbi. Būvdarbu zonā ir ierobežota satiksme, sašaurinot ceļa braucamo daļu visā K. Zāles laukuma garumā, tāpēc ikviens satiksmes dalībnieks ir aicināts būt uzmanīgam un sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm un citām satiksmes norādēm.
15. Ir pabeigti dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnu nama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu. Notiek dokumentācijas gatavošana un izskatīšana objekta nodošanai ekspluatācijā.
16. Ir pabeigta apgaismojuma izbūve O. Kalpaka ielā un atsevišķam ietves posmam no Pulvera ielas līdz O. Kalpaka tiltam, kā arī apgaismojuma izbūve Rudbāržu ielā, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai. Turpinās dokumentu sagatavošana objektu nodošanai ekspluatācijā.
17. Ir pabeigta apgaismojuma pārbūve Feniksa ielas posmā no Jaunās ielas līdz Fēniksa ielai 4, Liepājā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
18. Ir pabeigta gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Rīgas, Jelgavas un Autoru ielas krustojumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
19. Ir pabeigta gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Dzintaru un Klaipēdas ielas krustojumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
20. Ir pabeigta gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Radio ielā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
21. Ir pabeigta gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Vītolu ielas un Toma ielas krustojumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
22. Ir pabeigta gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Zivju ielā pretī Rožu laukumam un Zivju ielas un Andreja Pumpura ielas krustojumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
23. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu “Liepājas pilsēta”. Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:
• informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
• izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
• iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
• saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.