Pirmdiena, 10.janvāris
9.00 Reliģisko lietu komisija, Peldu iela 5, 407. telpa.

Turpinās pieteikumu pieņemšana "Liepājas Kultūras balva 2021". Iepazīties ar apbalvojuma nolikumu un aizpildīt pieteikumu iespējams vietnē pieteikumi.liepaja.lv

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis no 10. līdz 17.janvārim atrodas atvaļinājumā.

Otrdiena, 11.janvāris

15.00 Izglītības komisija, attālināti.

15.00 Vides komisija, attālināti.

Liepājas Reģiona tūrisma informācijas birojs piedalās Ziemeļvalstu tūrisma asociācijas vebinārā „NORDIC Get-together #8: Buyers' demand in 2022".

Trešdiena, 12.janvāris
9.00 Transporta infrastruktūras komisija, attālināti.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas valsts 1. ģimnāzijā.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti.

16.00 Sabiedrības veselības komisija, attālināti.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniski, rakstveidā.

Liepājā vizītē ieradīsies Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, kurš tiksies ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes vadību un pārrunās aktualitātes.

Ceturtdiena, 13.janvāris

10.30 Pilsētas attīstības komiteja, attālināti, tiešsaistē.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, attālināti, tiešsaistē.
                                                                               
13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, attālināti, tiešsaistē.

14.00 Finanšu komiteja, attālināti, tiešsaistē.

16.00 Dzīvokļu komisija, attālināti.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumi ārkārtējās situācijas laikā


Lai izpildītu Ministru kabineta ārkārtējās situācijas laikā pieņemtos noteikumus, lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā iedzīvotājiem būtiski nepieciešamos Liepājas pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt un sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē jeb "zaļajā režīmā". Tāpat katrā nozarē ieviesti vēl citi papildu drošības pasākumi. Plašāk: https://www.liepaja.lv/liepajas-valstspilsetas-pasvaldiba-pakalpojumus-klatiene-sniegs-tikai-zalaja-rezima/

Vakcinācija pret "Covid–19" Liepājā

Lai iedzīvotāji varētu pasargāt sevi no simptomātiskas saslimšanas ar "Covid–19", Liepājā vairākās vietās tiek nodrošināta iespēja vakcinēties pret Covid-19. Informācija reizi nedēļā tiek atjaunota pašvaldības mājaslapā: https://www.liepaja.lv/informacija-liepajniekiem-par-vakcinesanos/

Aktuālākā informācija par "Covid–19"


Apkopota informācija par svarīgāko Covid-19 izplatības ierobežošanā, testa veikšanas iespējas Liepājā, kā ari izstrādātie informatīvie materiāli vienkopus skatāmi pašvaldības mājaslapā: https://www.liepaja.lv/pasarga-sevi-no-koronavirusa-covid-19/

Komunālās pārvaldes plānotie darbi

1. Strādā Ziemas dienests.
2. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Sakarā ar pludmales izeju pārbūvi un labiekārtošanu ir noteikti satiksmes ierobežojumi Jūrmalas parka veloceļa posmos no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai.
5. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
6. Ja laika apstākļi atļaus, notiks nolauzto vai bīstamo koku un zaru zāģēšana.
7. Ja laika apstākļi atļaus, turpināsies koku vainagu veidošana/kopšana Dzintaru ielā.
8. Grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi atsāksies nākamajā pavasarī. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve. Darbu veicējs SIA "CTB".
9. Ietves izbūves objektos Atmodas bulvārī, posmā Katedrāles līdz Piestātnes ielai , un Dzērves ielā no Lauku līdz Salmu ielai ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi atsāksies nākamajā pavasarī. Darbu veicējs SIA "A-Land".
10. Ietvju izbūve Imantas ielā no Neatkarības rotas ielas līdz Turaidas ielai un Vaiņodes ielā no Ganību līdz Rojas ielai ir pabeigta un notiek dokumentu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā. Darbu veicējs SIA "A- Land".
11. Gājēju celiņa izbūves objektā Jūrmalas parkā, starp stadionu "Daugava" un palīgstadionu virzienā uz jaunbūvēto kafejnīcas ēku ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi atsāksies nākamajā pavasarī. Būvdarbus veicējs SIA "A-Land".
12. Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūves objektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm. Būvdarbu veicējs SIA "CTB".
13. Liepājas centrālās pludmales izejas aiz koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūves objektā un izejas pārbūves objektā Kūrmājas prospekta galā, kā arī pie Centrālās glābšanas stacijas ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Darbi atsāksies nākamā gada pavasarī. Būvnieks – SIA "A-Land". Iedzīvotāji ir aicināti ņemt vērā būvobjekta tuvumā uzstādītās norādes un norobežojumus.
14. Turpināsies Kārļa Zāles laukuma pārbūves darbi. Būvdarbu zonā ir ierobežota satiksme, sašaurinot ceļa braucamo daļu visā K. Zāles laukuma garumā, tāpēc ikviens satiksmes dalībnieks ir aicināts būt uzmanīgam un sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm un citām satiksmes norādēm. Ierobežojumu secība atkal paredzēts izmainīt, vēl vairāk sašaurinot laukuma šķērsošanas iespējas. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA "CTB".
15. Ir pabeigti dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnu nama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu. Notiek dokumentācijas gatavošana un izskatīšana objekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu veicējs SIA "Būvkompānija MBR".
16. Ir pabeigta apgaismojuma izbūve O. Kalpaka ielā un atsevišķam ietves posmam no Pulvera ielas līdz O. Kalpaka tiltam, kā arī apgaismojuma izbūve Rudbāržu ielā, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai. Abās ielās izbūvētas elektroapgādes kabeļu līnijas vairāk nekā 800 metru kopgarumā, uzstādīti kopumā 36 LED gaismekļi, ierīkotas piecas sadales. Darbu veicējs SIA "OMS". Turpinās dokumentu sagatavošana objektu nodošanai ekspluatācijā.
17. Ir pabeigta apgaismojuma pārbūve Feniksa ielas posmā no Jaunās ielas līdz Fēniksa ielai 4, Liepājā. Šeit izbūvēta kabeļu līnija 129 metru garumā un uzstādīti četri gaismekļi un ierīkota viena sadale. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
18. Ir pabeigta gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Rīgas, Jelgavas un Autoru ielas krustojumā. Šeit SIA "Liepājas energomontāža" elektriķi apgaismojumu izbūvējuši virs četrām gājēju pārejām, uzstādot septiņus LED gaismekļus un ieguldot kabeļa līniju 105 metru garumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
19. Ir pabeigta gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Dzintaru un Klaipēdas ielas krustojumā – šeit SIA "Liepājas energomontāža" elektriķi izbūvējuši divus LED gaismekļus un elektroapgādes kabeļa līniju 35 m garumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
20. Ir pabeigta gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Radio ielā - šeit izbūvēti divi LED gaismekļi un elektroapgādes kabeļa līnija 26 m garumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
21. Ir pabeigta gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Vītolu ielas un Toma ielas krustojumā – šeit izbūvēti divi LED gaismekļi un 31 m kabeļa līnija. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
22. Ir pabeigta gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Zivju ielā pretī Rožu laukumam un Zivju ielas un Andreja Pumpura ielas krustojumā – katrā vietā izbūvēti pa diviem LED gaismekļiem un elektroapgādes kabeļa līniju 112 m kopgarumā. Turpinās dokumentu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā.
23. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:
• informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
• izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
• iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
• saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.