Liepājas domes ārkārtas sēdes darba kārtība 11.janvārī pulksten 10. Sēdē notiks, izmantojot videokonferenču rīku Zoom.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumu 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.268/8 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu". G.Ansiņš

2. Par grozījumu 2018.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā". G.Ansiņš

3. Par sadarbības līguma pagarināšanu. G.Ansiņš

Domes priekšsēdētājs G.Ansiņš