Papildināts. Pēdējo trīs gadu laikā Liepājas pašvaldība saņēmusi vairākus ļoti vērtīgus ziedojumus, irliepaja.lv uzzināja Liepājas domē.

Tiesa, ziedojumi un dāvinājumi netiek saņemti katru gadu, taču, kā portālu informēja domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Eņģele, 2016.gadā dome dāvinājumā no "Porzingis Family Foundation inc." saņēma āra basketbola laukumu stadiona "Daugava" rezerves stadionā, Jūrmalas parkā. Šajā pašā gadā no kādas privātpersonas dāvinājumā saņemts zemesgabals Kaiju ielā 58, kas ir Vecajos kapos. Savukārt pērn  no "Porzingis Family Foundation inc." dāvinājumā saņemts otrs āra basketbola laukums Ventspils ielas parkā.

Papildināts. Šo dāvinājumu kopējā vērtība ir ap simts tūkstošiem eiro. Dāvinājumu vērtība Porziņģa laukumiem ir ap 48 000 eiro katram, savukārt zemes gabala vērtība ir 3023 eiro.

Portāls jau rakstīja, ka jūlija domes sēdē deputāti nobalsoja par uzlabotajiem un papildinātajiem noteikumiem "Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Liepājas pilsētas pašvaldībā", kas stājās spēkā ar 1.augustu.

Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu likumīgu dāvinājuma vai ziedojuma pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti, kā arī, lai novērstu dāvinājuma vai ziedojuma izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu.

Noteikumus piemēro darījumos, kuros bez atlīdzības pašvaldības īpašumā tiks nodoti finanšu līdzekļi, manta vai pakalpojumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai – administratīvo resursu, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, uzlabošanai, infrastruktūras sakārtošanai, kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālās palīdzības un citu mērķu atbalstam.

Noteikumi ir saistoši visām Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm un aģentūrām, ja tās saņem dāvinājumus vai ziedojumus, un par ziedojuma vai dāvinājuma pieņemšanu un izlietošanu būs atbildīgs konkrētās pašvaldības institūcijas vadītājs.