Trešdien, 27.oktobrī, Liepājas dome lēma neatbalstīt sagatavotajā redakcijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto likumprojektu par plānoto Liepājas valstspilsētas pievienošanu Dienvidkurzemes novadam un aicināja pārskatīt administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Saeima šī gada 21. oktobrī konceptuāli atbalstīja grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz no 2025. gada valstspilsētas Daugavpili, Jelgavu, Liepāju, Rēzekni un Ventspili apvienot ar tām piegulošajiem novadiem.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputāti uzskata, ka šobrīd sagatavotā redakcija ir sasteigta un nav pietiekami izdiskutēta. Šādu tiesību normu sasteigta pieņemšana var novest pie iedzīvotāju interešu būtiska aizskāruma, radot tiem papildu finansiālu un birokrātisku slogu.

Deputāti šodienas domes sēdē lēma aicināt Saeimu pirms administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas izvērtēt un publiskot rezultātus par iepriekšējo administratīvi teritoriālās reformas posmu, proti, 2021. gada 1. jūlijā izveidoto novadu pašvaldību apvienošanas gaitu, ieguvumiem un problēmjautājumiem. Pēc šāda izvērtējuma Liepājas valstspilsētas pašvaldības viedoklis par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu būtu pārskatāms.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome arī vērsa uzmanību uz to, ka Saeima, izdarot grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, noteica, ka Ministru kabinetam reizi četros gados, sākot ar 2022. gadu, līdz 1. maijam jāiesniedz Saeimai ziņojumu par izmaiņām pašvaldību un administratīvo reģionu sociālekonomiskajā situācijā. Ziņojumā ietverams arī administratīvi teritoriālās reformas rezultātā radušos ieguvumu un zaudējumu vērtējums. Pirmajā no ziņojumiem papildus jāiekļauj izvērtējums par potenciāliem reģionālas nozīmes attīstības centriem Ventspils, Rēzeknes, Augšdaugavas, Saulkrastu, Varakļānu, Dienvidkurzemes un Jelgavas novadā.

Ņemot vērā, ka Satversmes tiesa ir atstājusi Saeimas izvērtēšanai administratīvā centra noteikšanu katrā administratīvajā teritorijā, ievērojot administratīvi teritoriālās reformas mērķus un sasniedzamos rezultātus, vienlaikus ne VARAM, ne Ministru kabinets, ne arī Saeima kā likumdevējs nav izvērtējuši Grobiņas vai kādas citas Dienvidkurzemes novadā iekļautas pilsētas atbilstību Dienvidkurzemes novada administratīvā centra kritērijiem, kas izrietētu no attiecīga administratīvi teritoriālās reformas posma izvērtējuma.

Ar pilno Liepājas valstspilsētas domes viedokļa versiju var iepazīties šeit.