Ar Liepājas domes jūnija sēdes lēmumu Nekustamo īpašumu konsultatīvajai padomei uzdots organizēt zemesgabala Salmu ielā izsoli.

Liepājas domes Nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvajai padomei uzdots organizēt 1382 kvadrātmetrus lielā pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Salmu ielā 53 zemes nomas tiesību izsoli ar pretendentu atlasi.