Ceturtdien, 21. maijā, domes sēdē apstiprināti Liepājas pilsētas 2020. gada budžeta grozījumi 16, 39 miljonu eiro apmērā.


Pēc šo grozījumu apstiprināšanas kopējais pašvaldības gada budžets ir 125, 9 miljoni eiro.

Grozījumi bija nepieciešami, jo saistībā ar iestāžu darbu, nodokļu ieņēmumiem, dažādu projektu finansēšanu un procesu nodrošināšanu, tika aprēķināts precīzais budžeta atlikums no pagājušā gada, portālu irliepaja.lv informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.


"Budžeta grozījumus bijām plānojuši veikt jau pirmajā gada ceturksnī, bet ārkārtējā situācija Latvijā izmainīja procesa iezīmētos termiņus. Grozījumi paredz būtiski palielināt atbalstu vietējiem uzņēmējiem un kultūras jomas pārstāvjiem, tāpat ievērojami palielināsim pilsētas labiekārtošanas un uzturēšanas darbus, kuros varam pēc iespējas vairāk iesaistīt vietējos uzņēmējus. Nozīmīgu ieguldījumu šogad veicam arī izglītības jomā –


nosprausti daudzi mērķi, taču visbūtiskākais ir izglītības kvalitātes paaugstināšana un jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu izveidošana,"

sacīja Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.


Izvērtējot iespējas un prioritātes, budžeta grozījumos finansējums paredzēts vairākiem satiksmes infrastruktūras un drošības uzlabojumiem, kā arī pilsētvides uzturēšanas un uzlabošanas projektiem, piemēram, 1 319 823 eiro atvēlēti mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, 350 666 eiro piešķirti iekškvartālu asfaltēšanas programmas īstenošanai, 322 359 eiro paredzēti līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai, 288 000 eiro atvēlēti ietvju izbūvei un atjaunošanai, 220 000 eiro infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvajiem un teleskopiskās zemgrīdas pacelšanas sistēmas iegādei, 408 000 eiro atvēlēti lietus ūdens novadīšanas sistēmas attīstībai, 152 850 eiro − dažādu apgaismojuma projektu (M. Ķempes, Rožu laukums, Promenāde) realizācijai,


100 000 eiro piešķirti bērnu rotaļu laukuma paplašināšanai un modernizācijai Jūrmalas parkā,

21 133 eiro − policijas sakaru tīkla uzlabošanai un paplašināšanai, kā arī 63 531 eiro piešķirti videonovērošanas kameru uzstādīšanai Dunikas ielas basketbola laukumā, Lāčplēša dārzā un Beberliņos.


Tāpat deputāti lēma piešķirt finansējumu vides pieejamības nodrošināšanai − 55 160 eiro paredzēti lifta izbūvei Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrā un 22 711 eiro − tualešu pārbūvei invalīdu piekļuvei Dzimtsarakstu nodaļas ēkā.


483 913 eiro atvēlēti jauna bērnudārza izveidei Koku ielā 10, kopā atvēlot aptuveni 300 000 eiro plānots vairākos bērnudārzos nomainīt elektroinstalācijas un sanitāros mezglus, iegādāties jaunas gultas, kā arī


finansējums 134 400 eiro apmērā paredzēts 8. vidusskolas remontdarbiem.

Apstiprinātie budžeta grozījumi paredz arī uzlabot apstākļus vairākos sociālā dienesta aprūpē esošajos namos, par 30 000 eiro tiks veikts apkures sistēmas remonts Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, 27 500 eiro atvēlēti remontdarbu veikšanai Sociālajā dzīvojamajā mājā Ģenerāļa Baloža ielā 1, kā arī 12 100 eiro paredzēti jaunu mēbeļu iegādei Sociālajā dienestā un Nakts patversmē.


Deputāti arī atbalstīja 345 821 eiro piešķiršanu energoefektivitātes paaugstināšanai ēkā Peldu ielā 5, pašvaldības tukšo dzīvokļu remontam plānoti 138 000 eiro, viens miljons eiro piešķirts dažādu projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai, 80 000 eiro – mazo un vidējo uzņēmumu konkursam, 50 000 eiro paredzēti rezerves fonda līdzekļu atjaunošanai, 23 400 eiro paredzēti Liepājas muzeja galvenās ēkas balkona seguma remontam, 21 417 eiro atvēlēja dzīvojamā korpusa remontam kompleksā "Draudzība", kā arī komisijas deputāti lēma piešķirt 10 000 eiro glābšanas stacijas torņa remontam.


Kopumā pašvaldības pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielināti par 14, 23 miljoniem eiro, tai skaitā valsts mērķdotācijas 2, 96 miljoni eiro, pašvaldības pamatbudžets 10, 79 miljoni eiro un maksas pakalpojumi 478 tūkstoš eiro apmērā, līdz ar to 2020. gada kopējie Liepājas budžeta izdevumi ir 123, 7 miljoni eiro. Līdzekļu atlikums uz perioda beigām − 2,16 miljoni eiro.