Jānis Vilnītis jau stājoties domes priekšsēdētāja amatā, deklarēja, ka viena no viņa prioritātēm būs izglītības kvalitāte. Ar 24.janvāra domes lēmumu izglītības joma nodota Vilnīša gādībā.

Līdz šim izglītība bija vicemēra Ata Dekšņa atbildības joma, tagad, arī ar 24.janvāra domes sēdē pieņemto lēmumu par grozījumiem pašvaldības nolikumā, viņš no šīs atbildības lielā mērā atbrīvots. Mainīts arī amata nosaukums, un tagad Deksnis ir domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos.

Tomēr, kā preses brīfingā ceturtdien, 24.janvārī, pēc domes sēdes sacīja Deksnis, viņš neesot pilnīgi atteicies no izglītības jomas, jo turpināšot vadīt gan pastāvīgo Izglītības, kultūras un sporta komiteju, gan arī pabeigt iesāktos darbus.

Vilnītis vēlreiz apliecināja, ka viņam joprojām "galvenais ir izglītības kvalitāte", un viņš turpinās sekot līdzi skolu reitingiem, jo "nav citas vērtēšanas sistēmas". Vilnītis atzina, ka neizbēgama būs skolu optimizācija, tāpat viņa uzmanības lokā būšot pirmsskolas izglītība un sākumskolas. Domes priekšsēdētājs arī gaida priekšlikumus no Izglītības pārvaldes. Tāpat Vilnītis izteica vēlmi, lai Liepājas Universitāte un astoņas augstāko mācību iestāžu filiāles, kas atrodas Liepājā, nekonkurētu, bet "strādātu roku rokā", piesaistot jauniešus studijām Liepājā.

Vilnītim ar domes lēmumu turpmāk būs ne vien jāpārrauga informācijas sniegšana iedzīvotājiem un pilsētas sadarbības partneriem (respektīvi, viņa pakļautībā būs domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa), bet arī jākoordinē izglītības sistēmas attīstība pilsētā, tai skaitā pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs, kā arī jāveido sadarbība ar profesionālās izglītības kompetences centriem un augstākajām mācību iestādēm; jāpārrauga bērnu un jauniešu iesaistīšana interešu izglītībā un saturīga brīvā laika pavadīšanā.

Tāpat Vilnīša kompetencē turpmāk būs sadarbības vadīšana ar pašvaldības sadraudzības pilsētām un citiem ārvalstu partneriem.