Turpinām apskatīt Liepājas pašvaldības un tai pakļauto iestāžu amatpersonu deklarācijas par 2015.gadu, šoreiz – Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks.

SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks bez sava galvenā amata deklarejis arī vairākus citus: lektors Rīgas Stradiņa universitātē (ienākumi par 2015.gadu nav deklerāti, 2014.gadā – 98,84 eiro), Kurzemes reģiona vecākais tiesu medicīnas eksperts, Piejūras slimnīcas ārsts patologs, Liepājas domes deputāts un divu pastāvīgo komiteju (Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības, kā arī Izglītības, kultūras un sporta) loceklis. Salīdzinot ar 2014.gadu, Strikam par diviem amatiem mazāk – viņš vairs nav Liepājas partijas valdes loceklis un ārsts patologs AS "Liepājas metalurgs" (2014.gadā tur gūti ienākumi 5284,43 eiro apmērā).

Strika īpašumā ir dzīvoklis Liepājā un zemes un ēkas Medzes pagastā, valdījumā – vieglā automašīna Volvo S60 (2014).

Ienākumus Striks pērn guvis kā Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs – 51 022,84 eiro (2014.gadā – 50164,79 eiro), Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā – 1513,99 eiro, Liepājas domē – 7728 eiro (2014.gadā – 907,79 eiro), Piejūras slimnīcā – 12 154,91 eiro (2014.gadā – 11 850,91 eiro), kā arī no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras – 2289,84 eiro.

Striks deklarējis arī parādsaistības – 49 412,56 eiro, kas ir gandrīz par 30 000 eiro mazākas, nekā gadu iepriekš, kad sasniedza 79 000,82 eiro.     

Nav deklarēti ne skaidras, ne bezskaidras naudas uzkrājumi, ne aizdevumi, kas pārsniegtu 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas.