Deputāti 25.jūlija domes sēdē vienojās atbalstīt virkni pašvaldības komisiju, kā arī konsultatīvo padomju izveidi.

Domes pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā darbosies četras komisijas: Iepirkumu komisija; Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; Privatizācijas komisija; Budžeta komisija.

Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā turpmāk darbosies septiņas komisijas: Transporta infrastruktūras komisija; Vides komisija; Licencēšanas komisija; Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija; Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija; Tūrisma komisija; Sabiedriskās kārtības un drošības komisija.

Domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā darbosies septiņas komisijas: Administratīvā komisija; Sociālo lietu komisija; Bērnu tiesību aizsardzības komisija; Dzīvokļu komisija; Reliģisko lietu komisija; Veselības aprūpes komisija; Sabiedriskās saskaņas komisija.

Domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā darbosies četras komisijas: Izglītības komisija; Kultūras lietu komisija; Jaunatnes lietu komisija; Sporta komisija.

Ar domes lēmumu izveidotas arī sešas konsultatīvās padomes: Apbalvošanas padome; Attīstības konsultatīvā padome; Nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome; Nekustamo īpašumu konsultatīvā padome; Tūrisma un mārketinga konsultatīvā padome; Trīspusējā konsultatīvā padome.

Par darbu komisijas sēdēs un papildu veikumu komisijas darba nodrošināšanai ārpus komisijas sēdēm atlīdzību saņems Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, Privatizācijas komisijas, Administratīvās komisijas, Sociālo lietu komisijas, Iepirkumu komisijas un – pēc deputāta Helvija Valča ieteikuma – arī Dzīvokļu komisijas locekļi.

Komisijās, kuru locekļi par darbu komisijā saņems atlīdzību, drīkstēs būt ne vairāk kā septiņi locekļi, savukārt tajās, kuru locekļi par darbu komisijā atlīdzību nesaņems, – ne vairāk kā deviņi.

Līdz ar šā lēmuma pieņemšanu atcelts Liepājas domes 2009.gada 16.jūlija lēmums "Par komisijām un konsultatīvajām padomēm".

Komisiju un konsultatīvo padomju sastāvs tiks apstiprināts turpmākajās Liepājas domes sēdēs.