Deputāti 24.janvāra domes sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 izsoles rezultātus.

Deputāti akceptēja 17.decembrī notikušās izsoles rezultātu – nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 20 pārdošanu par nosolīto cena – Ls 62 100, un uzdeva domes Nekustamā īpašuma pārvaldei sagatavot īpašuma pirkuma līgumu.

Lai izvairītos no interešu konflikta, par šo lēmumu nebalsoja ar Liepājas Krievu kopienu, kura iegādājās minēto īpašumu, saistītais deputāts Sergejs Dikterjovs.