Liepājas domes deputāte Elita Kosaka šodien iesniegusi pieprasījumu Liepājas mēram, aicinot nekavējoties noskaidrot, cik kaitīgs ir “Liepājas metalurga” radītais gaisa piesārņojums.

Pieprasījumā teikts: "Kopš 2012.gada maija mēneša es saņēmu vairākas Liepājas iedzīvotāju sūdzības par neciešamo smaku (degušas gumijas un degušas plastmasas smaka), kura izplatās Liepājas pilsētas rajonos.
     
Š.g. 22.jūnijā, 20.jūlijā un 29.jūlijā šī spēcīga smaka bija jūtama arī Liepājas centrā, un es personīgi biju spiesta vasaras karstajā laikā aizvērt sava dzīvokļa logus, lai dzīvoklī neieplūstu piesārņotais gaiss.

No mājas lapas www.irliepaja.lv man kļuva zināms, ka Liepājas reģionālā vides pārvaldē (http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/vide/neciesama-smaka-ko-rada-metalurgs-parnem-visu-pilsetu/) arī tika saņemtas sūdzības par degušas gumijas, krāsas un plastmasas smaku dažādos pilsētas rajonos.

Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktore Ingrīda Sotņikova apstiprināja, ka smaku avots ir uzņēmums "Liepājas metalurgs", un par to, ka uzņēmums nav informējis Liepājas reģionālās vides pārvaldi par izmaiņām tehnoloģiskajā procesā, 2012.gada maijā uzņēmums "Liepājas metalurgs" tika administratīvi sodīts ar naudas sodu  650 latu apmērā, bet gaisa piesārņošanu "Liepājas metalurgs” nav pārtraucis.

2012.gada jūnijā sakarā ar uzņēmuma "Liepājas metalurgs" radīto gaisa piesārņojumu Jūs publiski paudāt viedokli, ka "tur nav ļoti sarežģītu un nepārvaramu problēmu, ko nevar atrisināt, lai ievērotu vides standartus"  (http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/vide/liepajas-metalurgs-smaku-noversis-26-nedelas/).

Līdz šai dienai nav skaidrs, kāds ir Liepājas pilsētas gaisa piesārņojošo vielu sastāvs, kas rada lielu iedzīvotāju satraukumu par savu un it īpaši bērnu veselības stāvokli, jo valsts atbildīgas amatpersonas aizbildinās ar to, ka mērīšanas process ir sarežģīts.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz LR Satversmes 111.panta, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 23.punkta, 62.panta 6.punkta, 2012.gada 24.jūlijā Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā valsts iestādes, pašvaldības un pašvaldību iestādes pasūta pētījumus” 3. punkta, 13.3.punkta, lūdzu:

dot saistošos rīkojumus Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas darbiniekiem sagatavot nepieciešamo dokumentāciju regulāra pētījuma pasūtījumam par situācijas izpēti un analīzi Liepājas pilsētas gaisa piesārņojuma jomā, nodrošinot, lai gaisa mērījumu dati noteiktā laikposmā būtu salīdzināmi un būtu iespējams veikt gaisa piesārņojuma analīzi, pamatojoties uz attiecīgajiem apkopotajiem datiem;

maksimāli īsā laika posma nodrošināt Liepājas pilsētā gaisa piesārņošanas pārtraukšanu;

lūgt Liepājas reģionālās vides pārvaldi nekavējoties veikt nepieciešamos gaisa piesārņojuma mērījumus Liepājas pilsētā ar mērķi noteikt, kādas vielas un kādā apmērā tiek emitētas gaisā.

2012.gada 31.jūlijā
 
Elita Kosaka, Liepājas pilsētas domes deputāte"