2021.gadā Liepājā notikušas 16 domes sēdes, kurās pieņemti 506 domes lēmumi par dažādiem nozīmīgiem jautājumiem sociālajā, izglītības, kultūras, sporta, finanšu, attīstības u.c. jomās, tostarp apstiprināti 25 saistošie noteikumi, 36 nolikumi un četri noteikumi, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Tāpat notikušas 49 Liepājas valstpilsētas pašvaldības pastāvīgo komiteju sēdes, kurās 2021.gada ietvaros izskatīti kopumā 609 jautājumi – Finanšu komitejas sēdēs (notikušas 13 sēdes) izskatīti 262 jautājumi, Pilsētas attīstības komitejas sēdēs (notikušas 13 sēdes)  – 247 jautājumi, Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdēs (notikušas 11 sēdes) – 51 jautājums un Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdēs (notikušas 12 sēdes) – 49 jautājumi.

16 domes sēdēs 2021.gadā pieņemti 506 lēmumi un kopumā domes sēdes noritējušas 16 stundu un 20 minūšu garumā, kas vidēji ir stunda uz katru sēdi.

Laika posmā no 1. janvāra līdz 1. jūlijam visas domes sēdes apmeklējuši deputāti Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, Modris Šveiduks, Uldis Sesks, Vilnis Vitkovskis, Ludmila Rjazanova, Gaļina Skorobogatova, Pāvels Sereda, Jānis Vilnītis, Edvīns Striks, savukārt pēc pašvaldību vēlēšanām, no 1. jūlija līdz gada beigām, –  Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Dace Bluķe, Uldis Lipskis, Agris Mertens, Linda Matisone, Uldis Sesks, Vilnis Vitkovskis, Uldis Hmieļevskis, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis.

Ņemot vērā, ka deputāte Ludmila Rjazanova līdz 2021.gada 15. novembrim nav uzrādījusi Vēlēšanu komisijai sertifikātu vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku, decembra komiteju sēdēs deputāte nebija tiesīga piedalīties, decembra domes sēdē Ludmilas Rjazanovas darbība tika apturēta.

Trijās no domes sēdēm laika posmā no 1. janvāra līdz 1. jūlijam nav piedalījies deputāts Māris Verpakovskis (darba pienākumu dēļ), bet vienu sēdi nav apmeklējis Gints Ročāns saistībā ar dalību apmācībās. Savukārt laika posmā no 1. jūlija līdz gada beigām trīs sēdes attaisnojošu iemeslu dēļ nav apmeklējusi Helēna Geriloviča, vienā sēdē nav piedalījies Edvīns Striks (darba pienākumu dēļ), Helvijs Valcis un Modris Šveiduks, kuri ir atradušies attaisnotā prombūtnē.

Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās. Domes kārtējās un ārkārtas sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un izsludinot darba kārtību.