"Vecās ostmalas biznesa parks" (VOBP) 12. martā ir pieņēmis lēmumu par izsludinātā iepirkuma "Ražošanas ēkas Nr.9 būvniecība Liepājā, Vecā Ostmala 10" noslēgšanu, izvēloties iepirkuma nolikumam atbilstošāko pretendentu – SIA "Būve LK" – objekta būvniecībai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 825 560, 93 eiro, portālu irliepaja.lv informēja VOBP biznesa attīstības vadītāja Inese Kurvina.

Ražošanas ēkas Nr.9 vizualizācija.


Ražošanas ēkas Nr.9 būvniecības projekts ir turpinājums, jeb otrā kārta ar "Eiropas reģionālā attīstības fonda" (ERAF) publisko līdzfinansējumu atbalstītā projekta (Nr. 3.1.1.5/161/A/010) ietvaros, kas paredz industriālā parka attīstību bijušajā kokapstrādes kombināta "Baltija" teritorijā. 

Projekta pirmajā kārtā – šā gada februārī – jau tika izveidotas ražošanas telpas 990, 60 m2 platībā, kurās šobrīd notiek aktīva saimnieciskā darbība.

Projekta otrajā kārtā "VOBP" teritorijā līdz 31. decembrim plānots uzbūvēt jaunu, energoefektīvu ražošanas ēku (Nr.9) ar kopējo platību 1892, 20 m2, kā arī izbūvēt visas ražošanas vajadzībām nepieciešamās inženierkomunikācijas – ūdens, kanalizācijas, lietusūdens kanalizācijas, elektrības. Notiks arī jaunajai ražošanas ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtošana.

Ēka projektēta ar iespēju to sadalīt divās vai trīs daļās, tādējādi radot iespēju biznesa parkā savu ražotni izveidot arī mazākiem ražotājiem. Arī projekta otrā kārta tiks realizēta ar ERAF atbalstu, kas dod iespēju potenciālajiem nomniekiem piedāvāt telpas uz pievilcīgiem nosacījumiem.

Ražošanas ēkas Nr.9 plāns.


Par jauno ražošanas ēku izrādījuši interesi vairāki uzņēmumi, un VOBP joprojām ir atvērts potenciālu sadarbības piedāvājumu izskatīšanai.

VOBP nākotnes plānos ir vēl divu jaunu ražošanas ēku (1648 m2 un 5012, 40 m2) būvniecība.

Šobrīd industriālajā parkā savu saimniecisko darbību veic 21 nomnieks.

Nomnieku vidū ir gan vietējie, gan starptautiski uzņēmumi. Kopš 2016. gada VOBP īsteno mērķtiecīgas investīcijas, lai veiktu plānoto teritorijas apbūvi un industriālais parks Liepājā, Vecajā Ostmala 10 kļūtu par nozīmīgu uzņēmējdarbības vides attīstības centru.

Ražošanas uzņēmumiem tiek piedāvāta ražošanai atbilstoša un pārdomāta infrastruktūra, pieejamas rūpnieciskai ražošanai atbilstošas inženierkomunikācijas, modernas un energoefektīvas ražošanas telpas sakārtotā un norobežotā teritorijā. Industriālā parka nomniekiem tiek piedāvāts pilns apsaimniekošanas pakalpojumu klāsts.

Uzziņa
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) SIA "Vecās ostmalas biznesa parks" ir industriālā biznesa parka īpašnieks, attīstītājs un pārvaldnieks Liepājā, kura mērķis ir nodrošināt vietējiem un ārvalstu investoriem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai paplašināšanai nepieciešamās telpas.