Divu dienu vizīti Liepājā valsts prezidents Raimonds Vējonis sāka ar LSEZ SIA "Terrabalt" apmeklējumu, tiekoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) vadību un uzņēmējiem.

 Tikšanās laikā pārrunāja dažādus jautājumus t.sk. ģeopolitisko situāciju, iekšzemes dzelzceļa tarifus, kā arī esošos un plānotos Liepājas ostas attīstības projektus.

Iesākumā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš atgādināja kas ir Liepājas speciālā ekonomiskā zona, ko tā dod uzņēmējiem un kādi ir LSEZ kapitālsabiedrību rezultāti. Tāpat tika pārrunāti jau īstenotie attīstības projekti t.sk. Liepājas ostas padziļināšana līdz 12 m ostas akvatorijā un līdz 12,5 m kuģu ceļos, kā arī šobrīd īstenotais Karostas kanāla attīrīšanas projekts.

Liepājas ostas uzņēmēji atzinīgi vērtēja paveikto, bet sarunā ar valsts prezidentu uzsvēra tos jautājumus, kas prasa risinājumu. Svarīgākais viļņlaužu rekonstrukcija un  tālāka Liepājas ostas padziļināšana, kas dotu iespēju uzņemt vēl lielākus kuģis, kas ekonomiski būtu izdevīgāk un palielinātu konkurētspēju.     

Ostas uzņēmēji aicināja arī risināt ar dzelzceļa pārvadājumiem  saistītus jautājumus – starpvalstu sarunās ar Lietuvu pārrunāt jautājumu par dzelzceļa posma atjaunošanu no Lietuvas robežas, kas šobrīd ir demontēts, kā rezultātā  ir apgrūtināti piesaistīt kravas no Baltkrievijas. Tāpat ostas uzņēmējiem būtu svarīgi veicināt iekšzemes kravu plūsmu pa dzelzceļu, kas pirmkārt mazinātu autoceļus noslodzi. Šobrīd tas nav izdevīgi tarifu politikas dēļ un iekšzemes dzelzceļa pārvadājumi veido vien 3%.

Kā pēc tikšanās atzina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš: "Esam pagodināti, ka bija iespēja klātienē tikties ar valsts pirmo amatpersonu un pārrunāt aktuālos jautājumus."

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš valsts prezidentam Raimondam Vējonim uzdāvināja nesen tapušo Pētera Jaunzemja foto albūmu  "Piemares īstenieki", kurā atspoguļota zvejnieku ikdiena.