Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde savā decembra sēdē apstiprinājusi SEZ pārvaldes 2023.gada budžetu un prognozes turpmākajiem pieciem gadiem, portālu informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

SEZ pārvaldes 2023. gada pamatdarbības ieņēmumi plānoti 14 248 166 eiro apmērā, izdevumi – 10 534 957 eiro apmērā

2023. gadā Liepājas SEZ pārvaldes ieņēmumus veidos ostu maksas, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nomas maksām, koplietošanas objektiem un dažādiem pakalpojumiem. Savukārt izdevumus veidos ostas aizsardzības un drošības nodrošināšana, infrastruktūras uzturēšanas un personāla, kā arī citi izdevumi.

2023. gadā plānots pabeigt Lauku atbalsta dienesta (LAD) Projektu "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā", Kohēzijas fonda projektu "Karostas kanāla hidrotehnisko būvju atjaunošana" un Norvēģu finanšu instrumenta projektu "Vēsturiski piesārņotās vietas – Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana".