Noslēdzies atkārtotais iepirkuma konkurss par Liepājas Bērnu un jaunatnes centra "Vaduguns" ēkas 1.stāva pārseguma konstrukciju atjaunošanu 2.stāva zāles robežās.

Šajā reizē iepirkuma konkursam bija pieteikušies pieci pretendenti: SIA "Ekovalis Latvija" piedāvāja kopējo līgumcenu 25 362,39 eiro apmērā. Iepirkuma komisija konstatēja, ka piedāvātā summa par celtniecības darbiem ir būtiski zemāka nekā citiem pretendentiem, kā arī būtiski zemāka nekā kontroltāmē. Ņemot vērā to, ka netika iesniegti nekādi pierādījumi, par piedāvāto cenu pamatotību, piedāvājums tika noraidīts kā nepamatoti lēts. SIA  firma "UPTK" piedāvāja 35 463,25 eiro augstu līgumcenu, "SK Transports" 36 549,59 eiro augstu summu, par remontdarbiem, "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks" 37 935,93 eiro, bet "SK Lauktehnika" ieguva līguma slēgšanas tiesības, piedāvājot 32 235,35 eiro augstu summu.

Remontdarbi jāveic atbilstoši SIA "V projekts" izstrādātajam būvprojektam "Liepājas bērnu un jaunatnes centra "Vaduguns" ēkas 1.stāva pārseguma konstrukciju atjaunošana 2.stāva zāles robežās.

Būvdarbi jāveic ne ilgāk kā 90 dienu laikā.

Galvenie plānotie būvdarbi ir demontāžas darbi, pārseguma pastiprināšana un izbūve, esošo koka siju pastiprināšana un bojāto vietu protezēšana, grīdu izbūve, sienu apdares atjaunošana.

2015.gada novembrī rakstījām, ka atzinumā par aktu zāles grīdas pārseguma nestspēja, atbilstoši esošajiem būvnormatīviem teikts, ka "deju zāles grīdas esošā pārseguma konstrukcija nespēj uzņemt 500 kg uz kvadrātmetru lielu statisku lietderīgo slodzi, kas ir definēta spēkā esošajos projektēšanas normatīvos "Eirokodekss". Aktu zālē nedrīkst rīkot publiskus pasākumus. Lai zālē varētu rīkot publiskus pasākumu, nepieciešams pastiprināt grīdas nesošās konstrukcijas, pirms pārseguma pastiprināšanas izstrādājot tehnisko projektu un precizējot risinājumus".

Savukārt pagājušā gada aprīlī Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone portālu informēja, ka "Vaduguns" zāles grīdas remontam nepieciešamais finansējums ir ieplānots pašvaldības 2016.gada budžetā, bet bija vēl nepieciešama izpēte un jāsaņem tehniskais atzinums.

Šobrīd visi tehniskie darbi izdarīti, iepirkums ir noslēdzies un atjaunošanas darbi var sākties.