Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros pagājušā gada nogalē ir pabeigta daļēja logu nomaiņa pašvaldības ēkā Rožu ielā 6. Līdz ar to kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgā administratīvā ēka pilsētas centrā ir ieguvusi tās būvniecības periodam un stilam atbilstošus logus, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.


Iepriekš fasādē iebūvētie plastmasas logi (stikla pakešu logi PVC rāmjos) tagad ir nomainīti ar dubultiem ozolkoka oderlogiem, kas izgatavoti pēc 19. gadsimta beigās būvēto arhitekta Maksa Paula Berči ēku saglabājušos logu paraugiem. Logu vertikālais un horizontālais dalījums atbilst/pieskaņots ēkas kopējai arhitektūrai.

Bijušais Apgabala tiesas nams ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.9185) no 2016. gada 10. oktobra, ir viena no Paula Maksa Berči projektētajām sabiedriskajām ēkām, kas savu sākotnējo publisko funkciju ir saglabājusi līdz mūsdienām.

Tā kā precīza vēsturisko koka logu atjaunošana nenodrošinātu būvnormatīviem atbilstošu siltuma un skaņas izolāciju, tad ārējās vērtnēs iestiklotas biezākas (6mm) parasta stikla rūtis, bet iekšējās vērtnes izgatavotas no dubultām stikla paketēm koka rāmjos. Tādejādi logiem ir pievienota mūsdienīga funkcionalitāte. Jaunie rāmji aprīkoti ar vēsturiskajam būvstilam pieskaņotu metāla furnitūru.

Iekšpusē uzstādītas arī jaunas, būvstilam pieskaņotas ozolkoka palodzes, pirms tam demontētējot plastmasas palodzes. Izgatavotas un ārpusē uzstādītas jaunas skārda palodzes.

Logu ailās iestrādātas izolējošs un blīvējošs materiāls, kādu paredz pareizas logu nomaiņas prasības.


Kopumā pirmajā darbu kārtā nomainīts 71 logs: ēkas dienvidu fasādē 41 logs, austrumu un rietumu fasādēs 18 logi, ziemeļu pusē –12 logi.

Visu logu nomaiņa Rožu ielā 6 paredzēts veikt četrās kārtās, pakāpeniski plānojot līdzekļus ik gadus. Pavisam fasādes atjaunošanas projekta ietvaros paredzēts nomainīt 152 logus, kas atšķiras gan pēc formas, gan izmēriem.

Ēka Rožu ielā 6 būvēta no 1889. līdz 1892. gadam kā Apgabaltiesas ēka, cariskās Krievijas administratīvajām ēkām raksturīgajā “impēriskajā stilā”. Fasādes askētiski nosvērtas, veidotas sarkanā ķieģeļa un apmetuma apdarē, būves plāns zīmēts burta T veidā. Logu ailas ārpusē rotātas ar smalku arhitektonisku dekoru. Ar savu monumentalitāti “tiesas nams” izceļas apkārtējās vēsturiskās apbūves vidū.

Pirms logu nomaiņas projekta izstrādes arhitekte Agita Lieģe un viņas kolēģi izpētīja Liepājas muzeja krājumos, literatūrā, senajā atklātnēs un citos avotos pieejamo informāciju, kā arī apsekoja Paula Maksa Berči projektētās ēkas, kurās vēl saglabājušas vēsturiskās logu vērtnes, piemēram, Liepājas muzeja ēku, ēku Peldu ielā 44, bijušo Nikolaja ģimnāziju K. Valdemāra ielā 4 un citas.

Uzziņai
Logu nomaiņa 1. kārta Rožu ielā 6 – būvdarbi veikti: no 2019. gada 9. jūlija līdz 20. decembrim
Ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldība
Projekta dokumentācijas izstrādātājs: SIA "A Projekts"
Būvdarbu veicējs: SIA “Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks”
Logus izgatavoja un uzstādīja: SIA "Laimdotas" (Kuldīga)
Ēkas logu nomaiņas 1. kārtas izmaksas: 250 195,41 eiro (ar PVN)
Darbos ietilpa:
– esošo logu un palodžu demontāža
– jaunu logu un palodžu izgatavošana un uzstādīšana
– iekšējo un ārējo aiļu apdare
– daļēja jaunu skārda palodžu izgatavošana un uzstādīšana