Būvkonstrukciju ražotājs SIA "EB Liepāja" ir labs piemērs, kā savienot vēsturi ar nākotni, intervijā "Rietumu radio" sacīja Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis.

"Ja vizualizējam ieceri, tad vecās Karostas ēkas, kas atrodas Zemgales ielā, tiks integrētas jaunajos ražošanas korpusos," stāsta Hmieļevskis. "Vēsturiskās ēkas, kurām pēc padomju armijas aiziešanas pielietojuma nav bijis, fasāde tiek saglabāta, bet aizmugurē tiek būvēts klāt jauns apjoms – ražotņu vai noliktavu ēkas." 

Hmieļevskis pauda prieku, ka investors gatavs ieguldīt mazliet vairāk līdzekļu, lai, veidojot uzņēmējdarbību, saglabātu vēsturisko mantojumu. 

"Ir bijuši investori, kuriem šāds risinājums nav šķitis interesants," sacīja Hmieļevskis.

Karostas industriālā parka izveide sākta 1999.gadā, kad degradētās militāras teritorijas un inženierkomunikāciju trūkuma dēļ uzņēmēji Karostas virzienā vēl skatījās visai skeptiski, sacīja Hmieļevskis.

2014.gada 24.septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Liepājas pilsētas pašvaldību tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta "Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" īstenošanu. Projekts paredzēja veikt Zemgales un Virssardzes ielu un ar to saistītās publiskās infrastruktūras rekonstrukciju, kā arī industriālo teritoriju rekultivāciju starp Zemgales un Virssardzes ielu.

Projekts 2015. gada jūlijā tika pabeigts un sakārtotā teritorija 20 hektāru platībā nodota ekspluatācijai.

"Karostā jau radīts ap 200 jaunu darba vietu un vēl aptuveni tikpat tiks radītas tuvākajā laikā, un tā noteikti ir ļoti laba ziņa," sacīja Hmieļevskis.