6.septembrī SIA "Liepājas enerģija" akcionāru sapulcē tika apstiprinātas uzņēmuma valdes sastāva izmaiņas. Anatolijam Suškovam šodien ir pēdējā darba diena.

6.septembrī par valdes priekšsēdētāju iecelts līdzšinējais uzņēmuma tehniskais direktors Jānis Jansons un valdes locekļa pilnvaras pagarinātas arī esošajam valdes loceklim Andrim Štālam – abu valdes pārstāvju pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Darbu "Liepājas enerģijas" valdē turpinās arī tās līdzšinējais loceklis Jānis Bērziņš, izpildot valdes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, informē sabiedrisko attiecību speciāliste
Agija Tērauda.

Ņemot vērā, ka 2017.gada 13.septembris ir "Liepājas enerģijas" līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Anatolija Suškova pēdējā pilnvaru diena, un uzņēmuma vadītājs ir izvēlējies nepretendēt uz nākamo pilnvaru termiņu, akcionāru sapulcē 6. septembrī tika iecelts jauns valdes priekšsēdētājs – līdzšinējais "Liepājas enerģijas" tehniskais direktors Jānis Jansons, kā arī uz nākamo termiņu tika pagarinātas esošā valdes locekļa Andra Štāla pilnvaras. Abu valdes pārstāvju pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Jaunajā sastāvā uzņēmuma valde – valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons, valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Bērziņš un valdes loceklis Andris Štāls – darbu uzsāks 2017. gada 14. septembrī.

Anatolijs Suškovs valdes priekšsēdētāja amatā uzņēmumu vadīja kopš tā pirmsākumiem – 2005. gada: "Tas bija liels pagodinājums, strādāt kopā ar jums visus šos gadus. "Liepājas enerģija" ir kļuvusi par spēcīgu un uzticamu uzņēmumu. Kad iesākām šo darbu, mums bija tikai vīzija. Šodien ar lepnumu varam teikt, ka divpadsmit gadu laikā "Liepājas enerģija" ir sasniegusi vairāk nekā mēs toreiz uzdrošinājāmies sapņot. Un tā kā nevienam amats netiek piešķirts uz mūžu, es šo posteni varu atstāt ar labi padarīta darba sajūtu."

Jaunais valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons strādā "Liepājas enerģijā" četrus gadus, ieņemot tehniskā direktora amatu. Arī līdzšinējā Jāņa Jansona profesionālā karjera bijusi cieši saistīta ar enerģijas nozari, ieņemot vadošus amatus dažādos uzņēmumos. Jaunais valdes loceklis izvēlēts konkursa kārtībā.

SIA "Liepājas enerģijas" valde ir atbildīga par uzņēmuma darbību. Valde darbojas atbilstoši statūtiem un akcionāru sapulces apstiprinātam valdes nolikumam.