Noslēgusies atklātā atlases procedūra uz pašvaldības SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" padomes locekļu trim amata vietām, liecina oficiālais paziņojums Liepājas pašvaldības mājaslapā internetā.

Par piemērotāko pretendentu darbam slimnīcas padomē komisija izraudzījusi Juri Bārzdiņu, kurš padomē pārstāvēs veselības aprūpes jomu, Jāni Bērziņu, kurš pārstāvēs finanšu vadības un risku pārvaldības jomu, savukārt korporatīvās pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmu, publiskas personas institūciju pārvaldības kompetences jomu pārstāvēs Toms Baumanis.

Juris Bārzdiņš ir ieguvis ārsta izglītību un papildu tai arī doktora grādu vadībzinātnē Latvijas Universitātē, ir Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētais profesors, vadošais pētnieks un centra vadītājs. Kopš 2013. gada ir SIA "Premium Medical" valdes priekšsēdētājs un klīnikas vadītājs, iepriekš Valda Dombrovska vadītājā valdībā ieņēmis veselības ministra amatu.

Jānis Bērziņš slimnīcas padomē pārraudzīs finanšu vadības un risku pārvaldības jomu. Kopš 2010.gada viņš bijis SIA "Liepājas enerģija" valdes loceklis, kur galvenie pienākumi saistīti ar finanšu, personāla un IT funkciju vadību. Iepriekš strādājis SIA "Lattelecom BPO" par finanšu direktoru un valdes locekli. J.Bērziņš ieguvis augstāko izglītību Latvijas Universitātē un apguvis finanšu vadību Lielbritānijā.

Kā trešais padomes loceklis izraudzīts Rīgas Stradiņa universitātes Administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis. Viņš iepriekš ieņēmis dažādus amatus ar medicīnas jomu saistītos uzņēmumos, tai skaitā, bijis valdes loceklis SIA "Stomatoloģijas institūts", SIA "Nukleārās medicīnas centrs" un SIA "Klīnika "DiaMed"". T.Baumanis ieguvis profesionālā maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā, kā arī sociālo zinātņu maģistra grādu starptautiskajās attiecībās.

 Ja vēstīts, ka šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā", kas nosaka prasību veidot padomi visās pašvaldības kapitālsabiedrībās, kuru neto apgrozījums ir virs 21 miljona eiro un bilances kopsummas vērtība virs četriem miljoniem eiro. Liepājas pilsētas pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs trijās šāda apmēra kapitālsabiedrībās – SIA "Liepājas enerģija" un AS "Liepājas Autobusu parks", kurās abās padome jau darbojas, kā arī SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca", kurā šāda padome darbojusies līdz 2009. gadam, taču tikusi likvidēta.

Padome ir pārraudzības institūcija, kas uzrauga valdes darbību.