Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēdē 7.janvārī pieņemti lēmumi vairāk nekā divdesmit darba kārtības jautājumos.

Kā žurnālistus informēja SEZ pārvaldnieks Guntars Krieviņš, sēdē pieņemts 21 lēmums, tostarp apstiprināts pārvaldes darbības pārskats aizvadītā gada 11 mēnešos, kā arī apstiprināts 2015.gada budžets. Tas plānots 35,18 miljoni eiro apmērā, un no šīs summas 13,5 miljoni eiro ir pašas SEZ pārvaldes budžets. SEZ budžets 2015.gadam ir aptuveni tāds pats, kā 2014.gadā.

Šogad prognozētais kravu apgrozījums ostā ir 6,63 miljoni tonnu.

Valdes sēdē arī apstiprināta SEZ attīstības plāna 2015. –2017.gadam pirmā redakcija.

Tāpat pagarināts SEZ kredītlīnijas līgums ar AS "Swedbank”, lai nodrošinātu pārvaldes tekošo naudas plūsmu.

Pieņemti lēmumi arī par dažādām atlaidēm ostas kompānijām – SIA "Terrabalt” prāmjiem piešķirta atlaide 80% apmērā no maksas par ostas objektu un infrastruktūras lietošanu, kā arī par ostas nodevas atlaidi 85% apmērā ro-ro tipa kuģiem, lai veicinātu šā tipa kuģu satiksmi, tāpat ostas nodevas atlaide piešķirta prāmjiem, nosakot pastāvīgu maksu – 200 eiro par vienu Liepājas ostas apmeklējumu.

Vairāki valdes sēdes lēmumi saistīti arī ar Valsts kontroles pērn izteiktajiem aizrādījumiem par nepieciešamību pēc lielāka caurspīdīguma SEZ darbā un citiem – tie ir "Par Liepājas SEZ pārvaldei iesniedzamo dokumentu sarakstu apstiprināšanu”, "Par Liepājas SEZ teritorijā esošo zemes gabalu nomas tiesību rezervēšanas kārtības apstiprināšanu”, "Par nomas maksas noteikšanu Liepājas ostas teritorijā”, "Par maksas par ostas kopējās lietošanas infrastruktūras objektu un ar ostas darbību saistītās infrastruktūras izmantošanu noteikšanu”, "Par Liepājas ostas teritorijā esošā nekustamā īpašuma ilgtermiņa nomas līguma redakcijas apstiprināšanu”.