Ir izsludināts iepirkuma konkurss par pašvaldības īpašumā esošu septiņu dzīvokļu atjaunošanu dzīvošanai derīgā stāvoklī, kurā tiek aicināti pieteikties pretendenti remontdarbu veikšanai.

Pretendenti aicināti savus piedāvājumus iesniegt Nekustamā  īpašuma pārvaldē, Peldu ielā 5, līdz 6.jūnijam pulksten 11.

Plānots atjaunot septiņus dzīvokļus – Matrožu ielā 10-6, Pāvilostas ielā 2-67, Pāvilostas ielā 5-112, Lēņu ielā 1-8, Turaidas ielā 14-26, Turaidas ielā 20-21, Toma ielā 7-71.

Remontdarbiem paredzētais laiks būs trīs mēneši pēc līguma slēgšanas dienas.

Kā portālu informēja Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja vietnieks un konversijas nodaļas vadītājs Aivars Milniņš, 2016.gada budžetā pašvaldības dzīvokļu atjaunošanai piešķirti 85 000 eiro. Šie ir tikai daži no dzīvokļiem, kuri tiks par šo naudu remontēti.

Dzīvokļi pēc to atjaunošanas tiks izīrēti maznodrošinātām personām, kuras ir reģistrētas uzskaitē palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā.