Ekonomikas ministrija, LIAA, Liepājas dome, Liepājas SEZ pārvalde un SIA "FeLM" ceturtdien, 23.augustā, parakstīja nodomu protokolu par industriālā parka Liepājā attīstību. 

Kā informē Ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļa, tas nepieciešams, lai nodrošinātu uzņēmuma "Liepājas metalurgs" vēsturiskās teritorijas efektīvu izmantošanu, pozitīvi ietekmētu Liepājas pilsētas ekonomisko attīstību, veicinātu eksportējošo uzņēmumu skaita un eksporta apjoma pieaugumu, palielinātu gan tiešo, gan netiešo nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldības budžetā, un lai nodrošinātu jau šobrīd teritorijā pieejamo brīvo elektrības jaudu racionālu pielietojumu, kā arī ņemot vērā to, ka uz vienotu mērķi orientēta starpinstitūciju sadarbība ir būtiskākais priekšnoteikums ilgtspējīgai Liepājas pilsētas attīstībai.

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens: "Industriālā parka izveide vietā ar unikālu infrastruktūru ir attīstīt Liepājas pilsētas teritoriju 120 ha platībā. Industriālā parka teritorijai tuvāko 15 gadu laikā plānots piesaistīt investīcijas augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības veikšanai un  radīt 1000 jaunas, labi apmaksātas darbavietas, kas sekmēs ekonomisko aktivitāti ne tikai Liepājā, bet dos ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības kopējā izaugsmē."

Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks: "Liepājas pašvaldība pēdējo gadu laikā ļoti mērķtiecīgi veidojusi pilsētas infrastruktūru, lai tā būtu piemērota gan esošajiem uzņēmējiem, gan atbilstoša jaunām biznesa iniciatīvām. Vēl ne tik senā pagātnē – Biznesa parkā Kapsēdes ielā, Karostas industriālajā parkā un citās teritorijās nekas neliecināja, ka tās varētu kļūt par mūsdienīgām un konkurētspējīgām uzņēmējdarbības  platībām. Šobrīd šīs teritorijas ir sakoptas, sakārtotas pazemes inženierkomunikācijas, izveidots apgaismojums, rekonstruētas ielas un radītas mūsdienu uzņēmējdarbības prasībām atbilstošas teritorijas ar jaunām darbavietām. Mēs esam pierādījuši, ka Liepāja ir  piemērota vieta uzņēmējdarbībai un te var realizēt jaunas biznesa idejas."

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis: "Liepājai un arī Latvijai šis ir vēsturisks brīdis, kad  tiek pāršķirta jauna lapaspuse un sākts jauns attīstības posms vietai un teritorijai, kuru līdz šim pazinām kā Liepājas Metalurgu. Vēlos pateikt paldies visiem šī stratēģiski nozīmīgā uzņēmuma vadītājiem un darbiniekiem, kas līdz 2014. gadam šeit strādāja. Taču šobrīd tiek sākts jauns stāsts, kurš, es ticu, būs pilsētai tikpat nozīmīgs kā vēsturiskais uzņēmums. Tiek veidots industriālais parks, kurā tiks radīti un attīstīti jauni, moderni uzņēmumi, kas atbildīs visām vides  prasībām, radīs jaunas darba vietas un būs jauni ienākumi gan pilsētas, gan valsts kasēs. Liepājai ir pieredze industriālo parku attīstībā un jau esošie parki pierāda, cik dažādi tie var būt un kā var sasniegt rezultātu. Liepājas Biznesa parks ar privātu ārvalstu kapitālu ir izveidots bijušā Gaļas kombināta teritorijā, UPB un Vecās ostmalas biznesa parki ir vietējo uzņēmēju veidoti un attīstīti, savukārt topošais Karostas Industriālais parks tiek veidots ar valsts un pašvaldības atbalstu."   
 
Parakstītais Nodomu protokols paredz nodomu izveidot projekta vadības grupa, kuras uzdevums būs sagatavot industriālā parka teritorijas attīstības plānu, t.sk. veicot tirgus izpēti un aprēķinus nepieciešamajām privātajām vai publiskajām investīcijām infrastruktūras pilnveidošanai. Savukārt "Liepājas metalurgs" vēsturiskās teritorijas īpašnieks kopā ar LSEZ plāno izveidot juridisku personu, kas nodrošinās Industriālā parka teritorijas attīstības plāna realizāciju, pakāpeniski iesaistot Industriālā parka teritorijas attīstībā profesionālu privāto partneri, nodrošinot SIA "FeLM" līdzdalības izbeigšanu. Vienlaikus SIA "FeLM" kopā ar LSEZ pārvaldi plāno izstrādāt Industriālā parka nekustamo īpašumu nomas un rezervācijas pagaidu noteikumus, kuri darbosies līdz Teritorijas vienota pārvaldības modeļa izstrādei.

Detalizēti ar Nodomu protokolu par industriālā parka Liepājā attīstību var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājaslapā.