Liepājā par pieciem miljoniem latu labiekārtos Karostas industriālo teritoriju, lai tādējādi veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību pilsētā.

Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde aģentūrai BNS norādīja, ka projektā paredzēts sakārtot degradēto vidi Virssardzes un Lazaretes ielā. Kopumā paredzēts nojaukt 11 vidi degradējošas būves ar nekvalitatīvām padomju laika piebūvēm, ēku, kas atrodas avārijas stāvoklī un ir cilvēkiem bīstama, vienu saimniecības ēku un demontēt būvju pamatus. Projekts saskaņots arī ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

"Uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei svarīgi priekšnoteikumi ir loģistikas risinājumi – neaizsalstoša osta, daudzveidīgi transporta ceļi, darbaspēks un uzņēmējdarbībai nepieciešamā infrastruktūra un komunikācijas. Realizējot uzņēmējdarbības teritoriju infrastruktūras projektu, pašvaldība reizē sakārto un rada pievilcīgu pilsētvidi liepājniekiem, kā arī rada priekšnoteikumus veiksmīgākai investīciju piesaistei. Šī projekta realizācijas rezultātā zināms efekts būs arī uz citām nozarēm, kas varētu radīt papildu iespējas sakārtot kultūrvēsturisko mantojumu, tostarp Karostā," klāstīja Liepājas domes attīstības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Mārtiņš Ābols.

Tiesības projektēt degradēto būvju nojaukšanu ieguvis "Arhitekta G.Vīksnas birojs". Pēc tehniskā projekta izstrādes tiks izsludināts iepirkums par būvju nojaukšanu un teritorijas sakārtošanu.

No projekta kopējās izmaksām 4,25 miljonus latu segs Eiropas Reģionālais attīstības fonds, bet atlikušo summu - Liepājas dome.