Atkārtotā konkursā par reklāmas objektu izvietošanu dažādos reklāmas stendos pilsētā noskaidrots, ka to darīs SIA "Mārketinga projektu aģentūra Fortius" par 40 877,41 eiro.

Iepirkuma konkursam bija pieteikušies trīs pretendenti, SIA "LAP serviss" ar piedāvāto līgumcenu 39 963,56 eiro apmērā, SIA "ADGURU MEDIA” ar 41 600,90 eiro augstu summu un SIA "Mārketinga projektu aģentūra Fortius", iegūstot līguma slēgšanas tiesības par 40 877,41 eiro.

Iepriekš rakstījām, ka šī gada aprīlī jau ticis noslēgts līgums par šiem pašiem pakalpojumiem ar SIA "Amber Kei" par 26 026,26 eiro augstu līgumcenu, bet šis līgums tika lauzts, jo firma nav spējusi izpildīt savas noteiktās saistības.

Tehniskā specifikācijā rakstīts, ka Brīvības ielā reklāmas būs jāizvieto uz 36 plaknēm un citās pilsētas vietās – 15 pieturās uz 48 plaknēm. 14 reklāmas stendi jāizvieto uz astoņām Liepājas ielām. Savukārt divus lielizmēra reklāmas stendus paredzēts novietot Brīvības ielā pie pilsētas robežzīmes "Enkurs" (pārvada stends, divpusējs stends pāri ielas braucamajai daļai) un Klaipēdas ielas krustojumā ar Ganību ielu (lielizmēra divpusējs stends, atrodas zaļajā zonā).

Līgums tiek slēgts uz vienu gadu.