AS "Liepājas papīrs" apgrozījums pērn bija 6,679 miljoni eiro, kas ir par 6,3% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt tās peļņa pērn palielinājās divas reizes, sasniedzot 147 124 eiro.

Par to liecina informācija "Firmas.lv", ziņo LETA.

Savukārt paša uzņēmuma apgrozījums pērn bija 6,609 miljoni eiro, kas ir par 6,5% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt tā peļņa samazinājās par 50,4%, un bija 101 214 eiro

Vadības ziņojumā teikts, ka aizvadītā gada finanšu rezultāti liecina, ka koncerns spējis efektīvāk izmantot gan savus materiālos, gan nemateriālos resursus.

Pērn koncerns ieguldīja līdzekļus darbinieku piesaistē un motivēšanā, jaunu tirgu un klientu meklējumos, kā arī savu tehnoloģisko procesu zināšanu pilnveidošanā.

Koncernā ietilpstošais uzņēmums SIA "First Labels" aizvadītajā gadā bija nodrošinājis pilnu telpu noslodzi un strādāja ar peļņu, kas liecina par pareizu kvalitātes, piedāvājuma un cenas izvēli. Produkcijas realizācija tika organizēta no četrdesmit valstīm, no kurām lielākais īpatsvars joprojām bija uz Krieviju, Lietuvu un Vāciju.

Atbilstoši ziņojumam, "First Labels" pārskata gads bija ļoti labvēlīgs izejvielu ziņā, jo tika sasniegti garākie pēcapmaksas nosacījumi un optimālās cenas par galvenajiem izejmateriāliem. Piegādātāju diversifikācijai tika testēti materiāli no vairākām kompānijām, kas nākotnē ļaus uzlabot kvalitāti un noturēt cenas pie nelielām tirgus svārstībām.

Nākotnē koncerna efektivitātes palielināšanai plānots iegādāties ražošanas iekārtas, lai nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu, turpināt investēt darbinieku kvalifikācijā, lai nākamajā gadā sasniegtu izvirzītos rentabilitātes un efektivitātes rādītājus.

Ziņojumā norādīts, ka koncernam ir arī pārstāvniecība Lietuvā, kuru nākotnē tiek plānots slēgt, jo mūsdienu saziņas līdzekļi un citi komunikāciju veidi ļauj apkalpot Lietuvas klientus arī no Liepājas. Izvērtējot ofisa uzturēšanas izmaksas un to lietderību, uzņēmuma vadība nonākusi pie atziņas tuvākā laikā slēgt.

Savukārt, lai palielinātu savu piedāvājumu, "First Labels" vadība paredzējusi investēt ēkas ceturtā stāva renovācijā, kas nākotnē ļautu strādāt ar labāku rentabilitāti.

AS "Liepājas papīrs" konsolidētais apgrozījums 2015.gadā bija 6,286 miljoni eiro un peļņa – 70 601 eiro. Savukārt paša uzņēmuma apgrozījums 2015.gadā bija 6,203 miljoni eiro un peļņa – 203 990 eiro.

AS "Liepājas papīrs" dibināta 1993.gadā un tās pamatkapitāls ir 198 090 eiro. Koncernam pieder 50% uzņēmuma daļu SIA "Mārketinga projektu aģentūra "Fortius"" un 100% uzņēmuma daļu SIA "First Labels". AS "Liepājas papīrs" valdes priekšsēdētājs ir Jānis Vilnītis, savukārt tās locekļi ir Ilmārs Ozoliņš-Ozols, Armands Dejus, Anna Bruže un Normunds Jansons.