Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA "Liepājas enerģija" 2015.gada jūnijā iesniegto jauno siltumenerģijas apgādes gala tarifu projektu.

Tas pie pašreizējās dabasgāzes cenas – 206,32 eiro par 1000 normālkubikmetriem – samazināts par 1,8%. Apstiprināto tarifu galvenais ieguvums ir augstāka neatkarība no gāzes cenu svārstībām, informē sabiedrisko attiecību speciāliste
Agija Tērauda.

Jauno, 2015./2016. gada apkures sezonu, "Liepājas enerģija" uzsāks ar tās darbības vēsturē jau sesto samazināto gala tarifu patērētājiem, kas aprēķināts un ir iespējams pateicoties visu līdzšinējo investīcijas un attīstības projektu – pārvadu un sadales tīklu rekonstrukcija, biomasas koģenerācijas stacijas izbūve, daļēja pāreja no dabas gāzes uz alternatīvu kurināmo siltumenerģijas ražošanā – veiksmīgu realizāciju un to darbības faktisko efektivitāti.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs norāda: "Jauno tarifu būtiskākā atšķirība ir tā, ka tie ir ne vien zemāki par līdz šim esošajiem, bet tarifi nodrošina daudz augstāku neatkarību no dabasgāzes cenu svārstībām, kas, mūsuprāt, ir ne mazāk svarīgs aspekts. Pie pašreizējās gāzes cenas – 206,32 eiro par 1000 normālkubikmetriem – apstiprinātais siltumenerģijas tarifs ir 54,95 eiro par vienu megavatstundu, kas ir par 1,01 eiro jeb 1,8% mazāks nekā esošais tarifs. Turklāt tarifs paliks nemainīgs, gāzes cenai augot līdz pat 277,46 eiro par 1000 normālkubikmetriem, attiecībā pret esošo tarifu veidojot samazinājumu pat par 8,3%."

"Liepājas enerģija" laikā no 2011. līdz 2014. gadam vairākkārt veikusi siltumenerģijas tarifu izmaiņas, kas kopā ar jaunajiem tarifiem veido jau 30% samazinājumu. Jaunie tarifi tiks piemēroti jau šajā apkures sezonā.