Lai attīstītu esošo tirgu un palielinātu tā potenciālu, noslogojot esošās siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kā arī izbūvētu jaunas energoapgādes sistēmas Dienvidkurzemē, uzņēmums "Liepājas enerģija" ir paplašinājis sniegto pakalpojumu klāstu. Tiek nodrošināts arī individuālo siltummezglu (ISM) uzstādīšanas un apkalpošanas serviss.

Paplašinātais pakalpojumu klāsts ir sertificēts atbilstoši kvalitātes pārvaldības sistēmas starptautiskajiem standartiem ISO 50001:2018 un ISO 9001:2015.

Uzņēmums autonomās katlu mājas var izbūvēt ne tikai Liepājā, kur nav iespējas pieslēgties centralizētajai apkurei, bet arī ārpus pilsētas robežām. Turklāt augstvērtīgs individuālo siltummezglu uzstādīšanas serviss ietver konsultēšanu, projektēšanu, montāžu, ieregulēšanu, ikgadēju apkalpošanu, remontu un avārijas izsaukumu apkalpošanu.

Individuālais siltummezgls paredzēts, lai atdalītu mājas apkures sistēmu no centralizētās pilsētas siltumapgādes sistēmas. Ar siltummezglu palīdzību ēkas apkures sistēma tiek uzsildīta, siltumnesējam cirkulējot caur siltummaiņa primāro pusi un tālāk siltummaiņa sekundārajā pusē uzsildītais siltumnesējs tiek padots ēkas apkures sistēmai.

Apkures sistēmu bez siltummaiņa sauc par atkarīgo sistēmu, savukārt apkures sistēma, kura ir aprīkota ar siltummaini –  par neatkarīgo sistēmu, kas dod iespēju samazināt spiedienu ēkas apkures sistēmā un pilnībā izslēdz hidraulisko triecienu iespējamību, nodrošinot stabilu un nepārtrauktu ēkas apkures sistēmas darbību.

Siltummezgls apkures sistēmā nodrošina stabilu komforta temperatūru, vadoties pēc ārgaisa temperatūras.

Papildu informācija: www.liepajasenergija.lv vai pa tālruni 634 88866.