15. aprīlī SIA "Liepājas enerģija" izsludināja cenu aptauju "Enerģētiskās šķeldas piegāde 2020./2021. gada apkures sezonā". Uzņēmums aicina šķeldas piegādātājus piedāvājumus izteikt līdz 28.aprīļa pulksten 11, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ģirne.

"Liepājas enerģija" plāno slēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem par enerģētiskās šķeldas iegādi, lai samazinātu riskus un veicinātu konkurenci. Papildus noslēgtajiem līgumiem, SIA "Liepājas enerģija" plāno piedalīties energoresursu biržas "Baltpool" izsolēs. Dažādie sadarbības modeļi nodrošina augstāku drošību piegādes procesos. Uzņēmuma galvenā prioritāte ir nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu.

Papildu informācija par cenu aptaujas norisi pieejama uzņēmuma mājaslapā internetā: www.liepajasenergija.lv

Ar šķeldu – videi draudzīgu un tepat Latvijā iegūstamu kurināmo – "Liepājas enerģija" gadā aizvieto aptuveni 22 miljonus normālkubikmetru importētās dabas gāzes. 2009. gadā uzņēmums stratēģiski izvēlējās savu attīstību, dodot priekšroku atjaunojamajam energoresursam, un 2012. gada nogalē uzsāka siltumenerģijas ražošanu no koksnes šķeldas. 2019. gadā, izmantojot biomasu, tika saražoti 66% no kopējā siltumenerģijas apjoma.