Pirmdien, 10. aprīlī, notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde, kuras darba kārtībā bija trīs jautājumi, informē SEZ preses pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe.

LSEZ valde atbalstīja divus ieguldījumu līgumus par kopējo summu 280 000 eiro un nolēma rezervēt zemesgabalu Ezermalas iela 7A nomas tiesības biedrībai "Kurzemes Zvejnieku asociācija" uz vienu gadu zivju produkcijas noliktavas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

Vēl valde, izskatot un izvērtējot LSEZ "Transit Service" SIA iesniegumus par ieguldījumu veikšanu, nolēma slēgt divus līgumus par kopējo ieguldījumu  summu 280 000 eiro.

LSEZ "Transit Service" SIA, kas apsaimnieko nekustamos īpašumus Brīvostas ielā 2 un Brīvostas iela 8, Liepājā jeb Liepājas ostas 51. un 51A. piestātni,  laika posmā no 2017.gada 18.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim   plāno realizēt projektu "Noliktavas atbalstsienas izbūve" par kopējo summu 130 000 eiro un laika posmā no 2017.gada 1.maija līdz 2019.gada 31.decembrim   projektu "Nojume graudu paraugu ņemšanas ierīces uzstādīšanai" par kopējo summu 150 000 eiro.

Abu projektu realizācija ļaus nodrošināt uzņēmumam SIA LSEZ "Liepaja Bulk Terminal Ltd" nepieciešamo infrastruktūru, lai saglabātu esošo kravu apgrozījumu pieaugošā konkurencē. Noliktavas atbalsta siena ļaus palielināt uzglabājamo kravu daudzumu, bet nojume graudu paraugu ņemšanas ierīcei no dzelzceļa vagoniem pirms to izkraušanas nodrošinās jaunu paklpojumu gan esošajiem , gan jaunajiem klientiem.

Neskaitot LSEZ valdē atbalstītos ieguldījumus līgumus, no gada sākuma līdz 1.aprīlim kopumā noslēgti 15 līgumi par ieguldījumu veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā par kopējo summu 5 706 556,60 eiro.

Tāpat Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes nolēma rezervēt zemesgabala Ezermalas iela 7A, Liepājā nomas tiesības biedrībai "Kurzemes Zvejnieku asociācija" uz vienu gadu zivju produkcijas noliktavas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei. Zemes nomas tiesību rezervēšanas līgums ir nepieciešams, jo biedrība "Kurzemes Zvejnieku asociācija" plāno iesniegt projektu Lauku atbalsta dienesta izsludinātam atklātam konkursa pasākumam "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana".