Otrdien, 25.maijā, attālināti notika ārkārtas Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija divi jautājumi par apbūves tiesību rezervēšanu un ieguldījumu līgumu slēgšanu ar LSEZ kapitālsabiedrību.

Par zemesgabala nomas un apbūves tiesību rezervēšanu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot LSEZ "Transit Service" SIA iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt līgumu par zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanu par nekustamo īpašumu Brīvostas iela 2F, 13 297 m2 platībā uz vienu gadu ar LSEZ "Transit Service" SIA būvprojekta "Divu atdurpāļu izbūve tehnisko peldlīdzekļu stāvēšanai" minimālā sastāvā izstrādāšanai.
 
LSEZ "Transit Service" SIA ir nekustamā īpašuma attīstītājs, kurš nodrošina nepieciešamo infrastruktūru stividorkompānijai LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal Ltd.", kura 2020. gadā strādāja ar 23 220 698 eiro apgrozījumu, nodrošināja 280 darbavietas ar vidējo darba algu 1 366 eiro. "Liepaja Bulk Terminal Ltd." Ir viena no lielākajā Liepājas ostas stividorkompānijām un strādā ar vairāk kā 30 dažādu veidu lauksaimniecības kravām. 2020. gadā tika apstrādātas kravas 2,11 milj. tonnu kravu, bet 2021. gada četros mēnešos kravu apgrozījums bija 619 188,51 tonnas.

Par līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanu
 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un apstiprināja LSEZ "Jensen Metal" SIA iesniegto ieguldījumu projektu "Pulverkrāsas mainīšanas iekārtas iegāde" par kopējo summu 150 000 eiro. Projekts plānots īstenot laika posmā no laika posmā no 2021.gada 28.maija līdz 2021.gada 31.decembrim. "Jensen Metal" var saņemt maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti ieguldījumiem līdz 35%.

LSEZ "Jensen Metal" SIA ir strauji augošs uzņēmums ar Dānijas kapitālu, kurš strādā no 2004. gada strādā Liepājā metālapstrādes nozarē. Vairākus pēdējos gadus tas palielina ražošanas apjomus un strādā ar ļoti ievērojamu apgrozījuma pieaugumu, kā arī saskata pozitīvas tendences nākotnē. Šobrīd top jau otra, moderna rūpnīca Karostas Industriālā parka teritorijā. 2020. gadā uzņēmums strādāja ar 34 584 068 eiro apgrozījumu, nodrošināja 333 darbavietas ar vidējo darba algu 1 311 eiro.