Noslēdzoties Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes iepirkumu komisijas 15.jūlijā  izsludinātā iepirkuma "Liepājas  ostas kuģu kanālu  un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi" procedūrai, 27.augustā SEZ Iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu SIA "Aquatex".  Aizvadītajā SEZ valdes sēdē 22. septembrī pieņemts lēmums slēgt ar SIA "Aquatex" līgumu par Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbiem.

SIA "Aquatex" šajā jomā darbojas kopš 1999. gada, veicot padziļināšanas darbus Baltijas valstu ostās.

Liepājas ostā uzņēmums darbus veicis arī 2012. gadā.