Ministru kabinets otrdien lēma uz vēl vienu termiņu Liepājas SEZ valdes locekles amatā apstiprināt Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāra vietnieci budžeta jautājumos Jolantu Plūmi.

Tāpat valdība lēma, ka Plūme darbu Liepājas SEZ varēs savienot ar FM valsts sekretāra vietnieces budžeta jautājumos pienākumiem.

Liepājas SEZ pārvaldi nodrošina tās valde, kura ir Ministru kabineta pārraudzībā. Liepājas SEZ valdes sastāvā iekļaujami trīs valsts interešu pārstāvji, kas deleģēti no EM, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas, trīs Liepājas pilsētas domes deleģēti pārstāvji un trīs Liepājas pilsētas domes ieteikti Liepājas komersantu pārstāvji.

Ministru kabinets Liepājas SEZ valdes locekļus amatā ieceļ uz pieciem gadiem.