Deputāti pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 10. septembrī, pieņēma zināšanai atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības uz divdesmit pieciem laikā no 7. jūlija līdz 31. augustam Liepājā pārdotiem nekustamajiem īpašumiem.

Ievērojamākie no šiem pirkumiem ir bijušā bērnudārza ēka Kuģinieu ielā 10/12 un zemesgabals Peldu ielā netālu no koncertdārza "Pūt, vējiņi!". Portāls irliepaja.lv jau skaidroja, kāpēc pašvaldība atteicās no bērnudārza ēkas iegādes, – tāpēc, ka Izglītības pārvalde ieskatā "bijušais dārziņš neatbilst šodienas normām un tā iegāde un pārbūve būtu nerentabla tik mazam bērnu skaitam, cik tur varētu izvietot".

Īpašumi, par kuriem lēma deputāti 10. septembrī, ir:

Rucavas iela 8A, kas sastāv no zemesgabala 607 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm; pirkuma maksa 95 000 eiro;

Kviešu iela 43D, kas sastāv no zemesgabala 817 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo māju un siltumnīcu; pirkuma maksa 65 000 eiro;

Saldus iela 23B, kas sastāv no zemesgabala 715 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo ēku; pirkuma maksa 29 000 eiro;

Vaļņu iela 15, kas sastāv no zemesgabala 1939 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm; pirkuma maksa 47 000 eiro;

Usmas iela 32, kas sastāv no zemesgabala 759 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm; pirkuma maksa 84 000 eiro;

Kuģinieku iela 10/12, kas sastāv no zemesgabala 2058 kv.m kopplatībā un uz tā esošas nedzīvojamās mājas; pirkuma maksa 110 000 eiro;

Zirņu iela 74, kas sastāv no zemesgabala 295 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās ēkas un palīgceltnes; pirkuma maksa 60 000 eiro;

Pulkveža Brieža iela 33, kas sastāv no zemesgabala 1294 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās ēkas un garāžas; pirkuma maksa 43 000 eiro;

Lietuviešu iela 8, kas sastāv no zemesgabala 837 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm; pirkuma maksa 75 500 eiro;

Peldu iela 68, kas sastāv no zemesgabala 3317 kv.m kopplatībā, pirkuma maksa 340 000 eiro;

Brīvības iela 205, kas sastāv no zemesgabala 37444 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas; pirkuma maksa 45 000 eiro;

Brīvības iela 205A, kas sastāv no zemesgabala 2609 kv.m kopplatībā; pirkuma maksa 5000 eiro;

Pampāļu iela 7, kas sastāv no zemesgabala 608 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo māju, pirkuma maksa 71 000 eiro;

Dzērves iela 15A, kas sastāv no zemesgabala 605 kv.m kopplatībā un uz tā esošas ēkas, pirkuma maksa 37 000eiro;

Jūrkalnes iela 11, kas sastāv no zemesgabala 1815 kv.m kopplatībā, pirkuma maksa 7000 eiro;

Ganību iela 131, kas sastāv no zemesgabala 1727 kv.m kopplatībā, pirkuma maksa 20 000 eiro;

Zirņu iela 35, kas sastāv no zemesgabala 790 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, pirkuma maksa 11 000 eiro;

Metalurgu iela 10, kas sastāv no zemesgabala 590 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm; pirkuma maksa 11 000 eiro;

Vaiņodes iela 35, kas sastāv no zemesgabala 812 kv.m kopplatībā, pirkuma maksa 15 000 eiro;

Apšu iela 27, kas sastāv no zemesgabala 734 kv.m kopplatībā un uz tā esošām trīs būvēm, pirkuma maksa 35 200 eiro;

Ezerlīču iela 4, kas sastāv no zemesgabala 602 kv.m kopplatībā, pirkuma maksa 18 800 eiro;

Saldus iela 16, kas sastāv no zemesgabala 624 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, pirkuma maksa 57 000 eiro;

Klāva Ukstiņa iela 20, kas sastāv no zemesgabala 903 kv.m kopplatībā un uz tā esošas būves, pirkuma maksa 70 000 eiro;

Kaktu iela 18, kas sastāv no zemesgabala 409 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, pirkuma maksa 45 500 eiro;

Grīņu iela 39, kas sastāv no zemesgabala 1710 kv.m kopplatībā, pirkuma maksa 4000 eiro.