Kādreizējā "Rīgas apģērba" bērnudārza ēka Kuģinieku ielā 10/12 beidzot pārdota – to par110000 eiro iegādājusies SIA "SGG Company". Metālapstrādes uzņēmums reģistrēts 2016. gada 27. septembrī, un kopš tā laika, saskaņā ar "Lursoft" datiem, uzņēmuma valdes locekle un patiesā labuma guvēja ir Sanita Gudēvica.


Tā kā darījums noticis pavisam nesen un nav skatīts Pilsētas attīstības komitejā, kura parasti "dod svētību" šādiem darījumiem, taču jau reģistrēts zemesgrāmatā, portāls irliepāja.lv jautāja pašvaldībai, vai tā šajā gadījumā varēja īstenot pirmpirkuma tiesības, piemēram, lai ēku atkal izmantotu bērnudārza vajadzībām?


Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne sniedza šādu atbildi:


"Attīstības komitejā notikušo darījumu saraksts par iepriekšējo mēnesi tiek iesniegts informācijai. Savulaik tāds bija Attīstības komitejas ierosinājums. Pirmpirkumu izskatīšanai ir izstrādāta iekšēja procedūra. Proti, iesniegto darījuma līgumu izskata Nekustamā īpašuma pārvalde, Būvvalde un Attīstības pārvalde, nepieciešamības gadījumā – Izglītības, Sporta vai cita pārvalde, uz kuru varētu attiekties darījuma objekts.


Ja iestādes uzskata, ka saskaņā ar pilsētas attīstības plāniem un iestāžu rīcībā esošo informāciju un darbības plāniem objekts nav nepieciešams pašvaldības funkcijai, tiek sagatavota izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Attīstības komitejā pat nav iespējams izskatīt katru darījumu, jo saskaņā ar noteikumiem izziņa par atteikumu jāsniedz piecu dienu laikā. Konkrēti par Kuģinieku ielu 10/12 Izglītības pārvalde uzskatīja, ka bijušais dārziņš neatbilst šodienas normām un tā iegāde un pārbūve būtu nerentabla tik mazam bērnu skaitam, cik tur varētu izvietot".


Sazinoties ar nekustamā īpašuma Kuģinieku ielā 10/12 pircējas pārstāvi, portāls irliepaja.lv uzzināja, ka jaunajai īpašniecei SIA "SGG Company" patlaban nav nekādu plānu attiecībā uz ēkas izmantošanu, darījums noticis ar mērķi ieguldīt nekustamajā īpašumā. Pārstāvis pieļāva, ka, iespējams, tas pat var tikt pārdots tālāk.


Nekustamais īpašums Kuģinieku ielā 10/12 sastāv no nedzīvojamās ēkas un zemes gabala 2058 m² platībā.


1997. gada decembrī īpašums nonāca valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" rīcībā, kas to nodeva privatizācijai. 2002. gadā par 3100 latiem īpašumu iegādājās SIA "Labdels". Tajā pašā gadā par ½ domājamo daļu īpašnieci kļuva Solvita Bahmane, bet "Labdels" par 9500 latiem savas daļas pārdeva Jūlijai Faļmanei. Vēl pēc diviem gadiem arī Bahmane savas daļas par 12 000 latiem pārdeva Faļmanei, kas kopš 2004. gada bija vienīgā Kuģinieku ielas 10/12 īpašniece.


Faļmane savu īpašumu Kuģinieku ielā mēģināja pārdot gadiem ilgi, līdz šā gada 17. jūlijā to par 110 000 eiro iegādājās SIA "SGG Company".