Noslēdzies iepirkuma konkurss par soliņu un atkritumu urnu demontāžu, jaunu soliņu piegādi un uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā Jūrmalas parkā.

Konkursam bija pieteikušies septiņi pretendenti – SIA "IR WOOD", UAB "Bipa", SIA "Sentios", SIA "A-LAND", SIA "Clean R", SIA "Jaunjoži", SIA "Metalprojekts". Līguma slēgšanas tiesības ieguva "Sentios" ar kopējo līgumcenu 18 250,74 eiro.

Tehniskajā specifikācijā noteikts, ka jāveic 34 četrvietīgu metāla soliņu un 22 divdaļīgu atkritumu urnu demontāža, kuri jānogādā pasūtītāja noliktavā – Ezermalas ielā 9b.

Savukārt demontēto soliņu un urnu vietā jāiegādājas, jāpiegādā un jāuzstāda 41 "Benito" ražotie Ergo Bench UM368 soliņi vai to ekvivalenti un 27 "Benito" Salou Litter Bin – PA641 atkritumu urnas vai to ekvivalenti.

Paveiktajam darbam, materiāliem, uzstādāmajiem soliņiem un urnām garantijai jābūt ne mazāk kā pieci gadi.

Soliņu demontāža, iegāde un piegāde jāveic ne vairāk kā 60 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.